Pipes and valves for hot and cold water in a heating and water supply system
|

Inżynieria środowiska – kierunek studiów

Nauki techniczne, a właściwie inżynieryjne to matematyka i fizyka. Oczywiście ważnym ich aspektem jest też chemia i materiałoznawstwo. Wypracowywanie środków inżynieryjnych w postaci maszyn, procesów czy urządzeń technicznych wymaga wiedzy z zakresu projektowania, prototypowania, programowania i mechaniki. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze zaawansowane wiadomości o procesach rozgrywających się w środowisku naturalnym, otrzymamy profil wiedzy inżyniera środowiska. Gruntowne wykształcenie fachowców tej specjalności zapewniają odpowiednie studia.

Gdzie studiować inżynierię środowiska?

Aby zostać inżynierem środowiska, trzeba najpierw dysponować podstawową wiedzą z zakresu matematyki i biologii. Pomocna może okazać się też fizyka i chemia. Dzięki dobrej znajomości języka obcego będziesz mógł poszerzać swoje horyzonty w ramach fachowych lektur. Choć inżynieria środowiska nie należy do najbardziej obleganych kierunków, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją uczelnie, w których poprzeczka rekrutacyjna ustawiona jest bardzo wysoko. Jest to kierunek techniczny. Sprawdź, gdzie możesz studiować inżynierię środowiska na różnych uczelniach i wydziałach.

Przebieg studiów w zakresie inżynierii środowiska

Studia te charakteryzują się wielością dyscyplin naukowych, których zgłębienie konieczne jest do rzetelnego wykonywania przyszłego zawodu. Należą do nich: podstawy architektury, biologia, chemia środowiska, geologia i geotechnika, materiałoznawstwo, technika cieplna, budownictwo, ekologia, ochrona środowiska. Przedmioty te realizowane są w ramach wykładów, ćwiczeń i seminariów. Najlepsze uczelnie zapewniają swoim studentom możliwość pracy w laboratoriach i świetnie wyposażonych, nowoczesnych pracowniach.

Szanse zawodowe absolwenta inżynierii środowiska

Jak do tej pory absolwenci tego kierunku radzili sobie różnie na rynku pracy. Część z nich rozpoczynała alternatywne studia, inni szukali pracy w swoim zawodzie, odnosząc raczej niewielkie sukcesy. Wielu odnalazło się wykonując zawody pokrewne. Dobrą możliwością jest zdobycie przygotowania pedagogicznego i uzyskanie etatu nauczycielskiego lub, w miarę możliwości, rozpoczęcie pracy naukowo-badawczej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *