Kierunki w Białymstoku

W Białymstoku możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Białymstoku kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Białostockie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:
Administracja i samorządność,Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Muzyka i taniec
Automatyka i robotyka,Ekonomiczno-biznesowe,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji,Zarządzanie jakością
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Bezpieczeństwo,Chemiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Techniczne,Technologia chemiczna
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Bioinformatyka,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologiczne,Nauczycielskie,Pedagogika,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologiczne,Mikrobiologia,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Techniczne
Biznes międzynarodowy,Ekonomiczno-biznesowe,Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Język obcy w biznesie,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Biznes międzynarodowy,Ekonomiczno-biznesowe,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dualne,Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Edukacja artystyczna,Pedagogiczne
Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Translatoryka
Filologia francuska (romanistyka),Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Translatoryka
Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Stosunki międzynarodowe
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria medyczna,Medyczne,Stomatologia
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Leśnictwo,Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Leśnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logopedia medyczna i audiologia,Medyczne
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Stomatologia
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Pedagogiczne,Resocjalizacja
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Techniczne,Technologia drewna, meblarstwo

Lista studiów podyplomowych w Białymstoku

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Białymstoku to:
Administracja – Uniwersytet w Białymstoku
Aktorstwo – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Analityka medyczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Architektura – Politechnika Białostocka
Architektura krajobrazu – Politechnika Białostocka
Architektura wnętrz – Politechnika Białostocka
Automatyka i robotyka – Politechnika Białostocka
Bezpieczeństwo i prawo – Uniwersytet w Białymstoku
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku – Politechnika Białostocka
Biologia – Uniwersytet w Białymstoku
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym – Uniwersytet w Białymstoku
Biostatystyka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biostatystyka kliniczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biotechnologia – Politechnika Białostocka
Budownictwo – Politechnika Białostocka
Chemia – Uniwersytet w Białymstoku
Chemia kryminalistyczna i sądowa – Uniwersytet w Białymstoku
Cyfryzacja przemysłu – Politechnika Białostocka
Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa – Uniwersytet w Białymstoku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Ekobiznes – Uniwersytet w Białymstoku
Ekoenergetyka – Politechnika Białostocka
Ekonomia – Uniwersytet w Białymstoku
Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Białostocka
Elektroradiologia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Elektrotechnika – Politechnika Białostocka
Energetyka cieplna – Politechnika Białostocka
Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska (philology in the field of english philology) – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska nauczycielska – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z elementami translatoryki – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem hiszpańskim – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem niemieckim – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia angielska z językiem rosyjskim – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia francuska (romanistyka) – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia francuska nauczycielska – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia polska nauczycielska – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w dziedzinie biznesu (русская филология – языковая коммуникация в сфере бизнеса)- Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska (русская филология)- Uniwersytet w Białymstoku
Filologia rosyjska nauczycielska – Uniwersytet w Białymstoku
Filozofia – Uniwersytet w Białymstoku
Filozofia i etyka – Uniwersytet w Białymstoku
Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Fizyka – Uniwersytet w Białymstoku
Fizyka (Physics in the field of Medical Physics) – Uniwersytet w Białymstoku
Gospodarka przestrzenna – Politechnika Białostocka
Grafika – Politechnika Białostocka
Higiena stomatologiczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Historia – Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka – Politechnika Białostocka
Informatyka – Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka (Computer Science) – Uniwersytet w Białymstoku
Informatyka i ekonometria – Politechnika Białostocka
Informatyka i ekonometria – Uniwersytet w Białymstoku
Instrumentalistyka – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Inżynieria biomedyczna – Politechnika Białostocka
Inżynieria materiałowa i wytwarzania – Politechnika Białostocka
Inżynieria meblarstwa – Politechnika Białostocka
Inżynieria rolno-spożywcza – Politechnika Białostocka
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna – Politechnika Białostocka
Inżynieria środowiska – Politechnika Białostocka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska – Uniwersytet w Białymstoku
Język francuski stosowany z hiszpańskim – Uniwersytet w Białymstoku
Język francuski z angielskim – Uniwersytet w Białymstoku
Kierunek lekarski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierunek lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kognitywistyka i komunikacja – Uniwersytet w Białymstoku
Kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kryminologia – Uniwersytet w Białymstoku
Kulturoznawstwo – Uniwersytet w Białymstoku
Leśnictwo – Politechnika Białostocka
Logistyka – Politechnika Białostocka
Logopedia z fonoaudiologią – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Matematyka – Uniwersytet w Białymstoku
Matematyka stosowana – Politechnika Białostocka
Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Białostocka
Mechatronika – Politechnika Białostocka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet w Białymstoku
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations) – Uniwersytet w Białymstoku
Mikrobiologia – Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika – Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika resocjalizacyjna – Uniwersytet w Białymstoku
Pedagogika specjalna – Uniwersytet w Białymstoku
Pielęgniarstwo – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Położnictwo – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Praca socjalna – Uniwersytet w Białymstoku
Prawo – Uniwersytet w Białymstoku
Prawo i podatki w biznesie – Uniwersytet w Białymstoku
Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Reżyseria – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Socjologia – Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet w Białymstoku
Stosunki międzynarodowe (International Relations) – Uniwersytet w Białymstoku
Studia wschodnie – Uniwersytet w Białymstoku
Techniki dentystyczne – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Technologia teatru lalek – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Białystok)
Turystyka i rekreacja – Politechnika Białostocka
Wokalistyka – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Białystok)
Zarządzanie – Politechnika Białostocka
Zarządzanie – Uniwersytet w Białymstoku
Zarządzanie i inżynieria produkcji- Politechnika Białostocka
Zarządzanie i inżynieria usług – Politechnika Białostocka
Zdrowie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zdrowie publiczne i epidemiologia – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *