Kierunki w Zielonej Górze

W Zielonej Górze możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Zielonej Górze kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Zielonogórskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna,Muzyka i taniec,Pedagogiczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Graficzne,Grafika,Plastyczne
Artystyczne,Humanistyczno-społeczne,Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Plastyczne
Astronomia,Fizyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Dietetyka,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Doradztwo i coaching,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
E-biznes,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Elektroniczne,Elektronika,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Geodezja i kartografia,Techniczne
Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Humanistyczno-społeczne,Informatyczne (IT),Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo

 

Lista studiów podyplomowych w Zielonej Górze

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Zielonej Górze to:
Administracja – Uniwersytet Zielonogórski
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci – Uniwersytet Zielonogórski
Architektura – Uniwersytet Zielonogórski
Architektura wnętrz – Uniwersytet Zielonogórski
Arteterapia – Uniwersytet Zielonogórski
Astronomia – Uniwersytet Zielonogórski
Automatyka i robotyka – Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Zielonogórski
Biologia – Uniwersytet Zielonogórski
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem – Uniwersytet Zielonogórski
Biotechnologia – Uniwersytet Zielonogórski
Biznes elektroniczny – Uniwersytet Zielonogórski
Budownictwo – Uniwersytet Zielonogórski
Coaching i doradztwo filozoficzne – Uniwersytet Zielonogórski
Data Engineering – Uniwersytet Zielonogórski
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Ekonomia – Uniwersytet Zielonogórski
Elektrotechnika – Uniwersytet Zielonogórski
Energetyka – Uniwersytet Zielonogórski
Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet Zielonogórski
Filologia francuska z drugim językiem romańskim – Uniwersytet Zielonogórski
Filologia germańska (germanistyka)- Uniwersytet Zielonogórski
Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Zielonogórski
Filologia rosyjska (rusycystyka)- Uniwersytet Zielonogórski
Filozofia – Uniwersytet Zielonogórski
Fizyka – Uniwersytet Zielonogórski
Fizyka medyczna – Uniwersytet Zielonogórski
Geoinformatyka i techniki satelitarne – Uniwersytet Zielonogórski
Grafika – Uniwersytet Zielonogórski
Historia – Uniwersytet Zielonogórski
Informatyka – Uniwersytet Zielonogórski
Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Zielonogórski
Integracja sensoryczna – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Inżynieria biomedyczna – Uniwersytet Zielonogórski
Inżynieria danych – Uniwersytet Zielonogórski
Inżynieria środowiska – Uniwersytet Zielonogórski
IT and Econometrics – Uniwersytet Zielonogórski
Jazz i muzyka estradowa – Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek lekarski – Uniwersytet Zielonogórski
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Kulturoznawstwo – Uniwersytet Zielonogórski
Literatura popularna i kreacje światów – Uniwersytet Zielonogórski
Logistyka – Uniwersytet Zielonogórski
Malarstwo – Uniwersytet Zielonogórski
Matematyka – Uniwersytet Zielonogórski
Mathematics – Uniwersytet Zielonogórski
Mechanika i budowa maszyn – Uniwersytet Zielonogórski
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Ochrona środowiska – Uniwersytet Zielonogórski
Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie (Zielona Góra)
Pedagogika – Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika specjalna – Uniwersytet Zielonogórski
Physics – Uniwersytet Zielonogórski
Pielęgniarstwo – Uniwersytet Zielonogórski
Politologia – Uniwersytet Zielonogórski
Praca socjalna – Uniwersytet Zielonogórski
Prawo – Uniwersytet Zielonogórski
Production management and engineering – Uniwersytet Zielonogórski
Psychologia – Uniwersytet Zielonogórski
Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Zielonogórski
Sociology – Uniwersytet Zielonogórski
Socjologia – Uniwersytet Zielonogórski
Sztuki wizualne – Uniwersytet Zielonogórski
Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Zielonogórski
Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie – Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie i inżynieria – Uniwersytet Zielonogórski
Żywienie człowieka i dietoterapia – Uniwersytet Zielonogórski

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *