Kierunki w Opolu

W Opolu możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Opolu kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Opolskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Humanistyczno-społeczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Artystyczne,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne,Wzornictwo (design)
Artystyczne,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Artystyczne,Wzornictwo (design)
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Humanistyczno-społeczne,Politologia,Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa
Bibliotekoznawstwo,Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Biochemia,Chemia żywności,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Biologia medyczna,Biotechnologia,Biotechnologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Ekonomiczno-biznesowe,Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Edukacja artystyczna,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Edukacja informatyczna, techniczna,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Język obcy w biznesie,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR)
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Informatyczne (IT),Technologie cyfrowe
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Elektronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Inżynieria środowiska,Techniczne
Energetyczne,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Stosunki międzynarodowe
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Logopedia,Pedagogiczne
Filologiczne,Język obcy w biznesie
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Humanistyczno-społeczne,Informatyczne (IT),Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Teologia
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria lotnicza i kosmiczna,Techniczne,Transportowe
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Leśnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Optyka i optometria,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja,Prawo w biznesie
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Techniczne,Technika rolnicza i leśna

 

Lista studiów podyplomowych w Opolu

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Opolu to:
Administracja – Politechnika Opolska
Administracja – Uniwersytet Opolski
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Analiza danych i metody pomiarowe – Uniwersytet Opolski
Angielski w komunikacji publicznej (English in Public Communication) – Uniwersytet Opolski
Architektura – Politechnika Opolska
Architektura krajobrazu – Uniwersytet Opolski
Automatyka i robotyka – Politechnika Opolska
Bezpieczeństwo międzynarodowe – Uniwersytet Opolski
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Opolski
Biologia – Uniwersytet Opolski
Biomonitoring – Uniwersytet Opolski
Biotechnologia – Uniwersytet Opolski
Biotechnologia medyczna – Uniwersytet Opolski
Budownictwo – Politechnika Opolska
Chemia – Uniwersytet Opolski
Coaching filozoficzny – Uniwersytet Opolski
Design i komunikacja społeczna – Uniwersytet Opolski
Dietetyka – Uniwersytet Opolski
Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej – Uniwersytet Opolski
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Opolski
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Uniwersytet Opolski
Edukacja techniczno-informatyczna – Uniwersytet Opolski
Edytorstwo – Uniwersytet Opolski
Ekonomia – Politechnika Opolska
Ekonomia – Uniwersytet Opolski
Ekonomia (Economics) – Uniwersytet Opolski
Elektronika przemysłowa – Politechnika Opolska
Elektrotechnika – Politechnika Opolska
Energetyka i inżynieria środowiska – Politechnika Opolska
Farmacja – Uniwersytet Opolski
Filologia angielska – nauczycielska (English Philology – Teacher Training Programme) – Uniwersytet Opolski
Filologia angielska (English Philology) – Uniwersytet Opolski
Filologia francuska – Uniwersytet Opolski
Filologia polska – Uniwersytet Opolski
Filologia romańska od podstaw – Uniwersytet Opolski
Filozofia – Uniwersytet Opolski
Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Opolski
Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Fizjoterapia – Politechnika Opolska
Fizjoterapia – Uniwersytet Opolski
Fizyka – Uniwersytet Opolski
Germanistyka (Germanistik) – Uniwersytet Opolski
Germanistyka nauczycielska (Germanistik Lehramt) – Uniwersytet Opolski
Gospodarka leśna – Uniwersytet Opolski
Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Opolski
Historia – Uniwersytet Opolski
Historia i kultura – Uniwersytet Opolski
Historia i teraźniejszość 40+ – Uniwersytet Opolski
Informatyka – Politechnika Opolska
Informatyka – Uniwersytet Opolski
Inżynieria bezpieczeństwa – Politechnika Opolska
Inżynieria Biomedyczna – Politechnika Opolska
Inżynieria środowiska – Politechnika Opolska
Inżynieria środowiska – Uniwersytet Opolski
Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Język angielski w turystyce – Uniwersytet Opolski
Język biznesu – Uniwersytet Opolski
Język czeski w sektorze usług – Uniwersytet Opolski
Język francuski, instytucje europejskie i stosunki międzynarodowe (Langue française, institutions européennes et relations internationales) – Uniwersytet Opolski
Język polski od podstaw z językiem niemieckim – Uniwersytet Opolski
Języki obce w służbie publicznej (rosyjski, angielski) – Uniwersytet Opolski
Kierunek lekarski – Uniwersytet Opolski
Kosmetologia – Uniwersytet Opolski
Kulturoznawstwo – Uniwersytet Opolski
Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Opolski
Logistyka – Politechnika Opolska
Logistyka – Uniwersytet Opolski
Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Logopedia z językiem polskim jako obcym – Uniwersytet Opolski
Lotnictwo i kosmonautyka – inżynieria – Politechnika Opolska
Matematyka – Uniwersytet Opolski
Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Opolska
Mechatronika – Politechnika Opolska
Media i komunikacja w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Muzykologia – Uniwersytet Opolski
Nauki o rodzinie – Uniwersytet Opolski
Nutribiochemia – Uniwersytet Opolski
Obsługa biznesu – Uniwersytet Opolski
Ochrona środowiska – Uniwersytet Opolski
Odnawialne źródła energii – Uniwersytet Opolski
Optyka okularowa z elementami optometrii – Uniwersytet Opolski
Orientalistyka chrześcijańska – Uniwersytet Opolski
Pedagogika – Uniwersytet Opolski
Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Opolski
Pedagogika specjalna – Uniwersytet Opolski
Pielęgniarstwo – Uniwersytet Opolski
Politologia – Uniwersytet Opolski
Położnictwo – Uniwersytet Opolski
Praca Socjalna – Uniwersytet Opolski
Prawo – Uniwersytet Opolski
Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Przemysłowe technologie informatyczne – Politechnika Opolska
Psychologia – Uniwersytet Opolski
Psychologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Public Relations – Uniwersytet Opolski
Rolnictwo – Uniwersytet Opolski
Socjologia – Uniwersytet Opolski
Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Opolski
Studia o grach (Game studies) – Uniwersytet Opolski
Systemy biotechniczne – Politechnika Opolska
Sztuki wyzwolone (Liberal Arts) – Uniwersytet Opolski
Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Opolska
Technologie energetyki odnawialnej – Politechnika Opolska
Teologia – Uniwersytet Opolski
Turystyka i kultura śródziemnomorska – Uniwersytet Opolski
Turystyka i rekreacja – Politechnika Opolska
Turystyka i wypoczynek – Uniwersytet Opolski
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia- Filozofia-Muzyka – Uniwersytet Opolski
Wiedza o teatrze i filmie – Uniwersytet Opolski
Wychowanie fizyczne – Politechnika Opolska
Wzornictwo przemysłowe – Politechnika Opolska
Zarządzanie – Politechnika Opolska
Zarządzanie – Uniwersytet Opolski
Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Opolska
Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Opolski

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *