Kierunki prawnicze w języku obcym
|

Kierunki prawnicze w języku obcym

Studia związane z prawem są chętnie wybierane przez kandydatów na studia. W ramach programów anglojęzycznych prowadzone są dwa kierunki: prawo oraz prawo polsko-niemieckie. Kandydaci muszą brać pod uwagę, że ze względu na ogromną liczbę kandydatów, aby móc studiować muszą wykazać się świetnymi wynikami z matury, a także dobrą znajomością języka angielskiego.

Kierunki medyczne w języku obcym
|

Kierunki medyczne w języku obcym

Studia medyczne są uznawane powszechnie za prestiżowe, tym bardziej, jeśli są one prowadzone w języku obcym. Do wymagań stawianych kandydatom dodawana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, jednak otwiera ona wiele nowych możliwości dla absolwenta. Oprócz kierunku lekarskiego, do kierunków medycznych zaliczamy także m.in. dietetykę, fizjoterapię i zdrowie publiczne.

Kierunki społeczne w języku obcym
|

Kierunki społeczne w języku obcym

Kandydaci na studia społeczne muszą cechować się otwartością umysłu. Ich kreatywność ma wyzwalać innowacyjne rozwiązania w zakresie nauk społecznych. Studenci muszą być dobrze zorientowani we wszystkich tematach związanych ze społeczeństwem, dlatego muszą cechować się ogromną wiedzą ogólną. Do tej grupy kierunków należą m.in. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja europejska czy politologia.

Kierunki informatyczne w języku obcym
|

Kierunki informatyczne w języku obcym

Branża IT poszukuje obecnie kompetentnych pracowników, którzy będą potrafili urzeczywistnić wyobrażenia pracodawców. Studia z tego zakresu przygotowują przyszłych informatyków do kreowania świata wirtualnego według swoich zamierzeń. Ich działania opierają się przede wszystkim na tworzeniu kodu, który określa sposób działania różnorodnych urządzeń. W obecnym świecie, w którym szczególne znaczenie mają innowacje technologiczne, informatyk jest człowiekiem niezbędnym.

Kierunki ekonomiczne w języku obcym
|

Kierunki ekonomiczne w języku obcym

Studia z ekonomii oraz zarządzania przeznaczone są dla osób, które posiadają zmysł organizacyjny oraz są zdolne do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Kierunki należące do tej grupy od wielu lat są bardzo popularne wśród kandydatów na studia. Do tej grupy należą m.in. ekonomia, zarządzanie biznesem, finanse i rachunkowość oraz biznes europejski.

Kierunki techniczne w języku obcym
|

Kierunki techniczne w języku obcym

Studia techniczne skupiają się wokół zagadnień z matematyki. Idealny kandydat nie tylko powinien być nią zainteresowany, ale także posiadać szeroką wiedzę z jej zakresu, gdyż to na matematyce opiera się większość kierunków technicznych. Inżynierowie już od wielu lat są szczególnie cenionymi pracownikami, a kompetencje językowe absolwentów umożliwiają im podjęcie pracy w dowolnym miejscu.

Kierunki ścisłe w języku obcym
|

Kierunki ścisłe w języku obcym

Kierunki ścisłe charakteryzują się dużymi wymaganiami stawianymi przed studentami. Specjalistyczna wiedza przekazywana jest w języku obcym, co zwiększa poziom trudności, jednak efektem jest możliwość podjęcia pracy na całym świecie. Specjaliści nauk ścisłych są obecnie szczególnie cenieni na rynku, a kompetencje językowe pozwalają na swobodny wybór miejsca pracy, co oznacza, że mogą oni decydować się na aplikację do najlepszych światowych firm przemysłowych. Do kategorii nauk ścisłych zaliczamy takie przedmioty jak biologia, fizyka czy chemia, jednak istnieje wiele kierunków, które łączą te dziedziny, edukując wszechstronnych studentów.