Religioznawstwo – kierunek studiów
|

Religioznawstwo – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku religioznawstwo jest wykształcenie absolwentów orientujących się w całej złożoności procesów religijnych i wzajemnego przenikania się odmiennych jej doktryn. Służy temu bogata oferta zajęć ukazujących religię zarówno od strony procesów historycznych, jak też społecznych i psychicznych oraz badających najważniejsze przejawy życia religijnego na całym świecie. Absolwenci religioznawstwa jako jedyni doskonale orientują się w różnicach i podobieństwach wszystkich religii i są wstanie przedstawić przyczyny konfliktów na jej tle.

Biblistyka
|

Biblistyka

Biblistyka to kierunek studiów, który skupia się na badaniu i interpretacji Biblii oraz związanych z nią dziedzin. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii biblistyki, wprowadzenia do studiów biblijnych, metodologii biblijnej, egzegezy, archeologii biblijnej, geografii biblijnej, historii biblijnej (historii Izraela i innych ludów Bliskiego Wschodu), religii Bliskiego Wschodu oraz filologii biblijnej, w tym języka hebrajskiego i greckiego (koine), a także języków takich jak aramejski, asyryjski i arabski.

Turystyka krajów biblijnych
||

Turystyka krajów biblijnych

Turystyka krajów biblijnych to kierunek studiów, który skupia się na retoryce, geografii, topografii i historii tych fascynujących regionów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii stosowanej, religioznawstwa, archeologii krajów biblijnych, instytucji biblijnych, starożytności chrześcijańskich, miejsc świętych opisanych w Biblii, organizacji i funkcjonowania jednostek ruchu turystycznego, historii wypraw krzyżowych, współczesnej sytuacji geopolitycznej i historii nowożytnej tych terenów. Dodatkowo, studenci mają możliwość zgłębienia wiedzy na temat pielgrzymek przez wieki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, emitowania głosu oraz praktyki w jednostkach ruchu turystycznego. Program nauczania obejmuje także naukę łaciny, greki, języka hebrajskiego, włoskiego i angielskiego.

Muzyka kościelna/liturgiczna
||

Muzyka kościelna/liturgiczna

Muzyka kościelna/liturgiczna to jeden z kierunków naukowych, który skupia się na związku muzyki z praktyką religijną i liturgią. Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu gry na organach, chóralnego śpiewu liturgicznego, harmonii, historii muzyki kościelnej oraz praktyk liturgicznych.

Specjalność katechetyczno – pastoralna
|

Specjalność katechetyczno – pastoralna

Specjalność katechetyczno-pastoralna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Przygotowuje studentów do pracy w obszarze katechezy, historii Kościoła, duszpasterstwa i życia społeczno-rodzinnego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii filozofii, psychologii, teologii, liturgiki oraz metod i praktyk katechetycznych.

Specjalność kapłańska
|

Specjalność kapłańska

Specjalność kapłańska to jedna z dziedzin studiów teologicznych, która przygotowuje absolwentów do pełnienia roli duchownych w ramach pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Podczas studiów na specjalności kapłańskiej studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła oraz prawa kanonicznego.

Teologia – kierunek studiów
|

Teologia – kierunek studiów

Teologia to dziedzina kształcenia, od której rozpoczął się akademicki świat europejskiego systemu kształcenia uniwersyteckiego. Jednocześnie jest to jedna z najstarszych, znanych ludzkości dziedzin wiedzy. Jest to także jedna z nielicznych dziedzin wiedzy, której po dziś dzień niektórzy filozofowie nauki odmawiają statusu naukowości. Od razu można więc zauważyć, że studia teologiczne to niezwykła przygoda intelektualna, dla osób, które cenią znaczenie historii idei, filozofii oraz oczywiście religii. Studia mają charakter teoretyczny.