Priest reading and praying in the church
|

Specjalność kapłańska

Specjalność kapłańska to jedna z dziedzin studiów teologicznych, która przygotowuje absolwentów do pełnienia roli duchownych w ramach pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Podczas studiów na specjalności kapłańskiej studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła oraz prawa kanonicznego.

Gdzie studiować specjalność kapłańską?

Specjalność kapłańska to kierunek teologiczny i humanistyczno-społeczny. Zobacz gdzie studiować specjalność kapłańską.

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofia człowieka, psychologia ogólna i rozwojowa, historia Kościoła, religiologia, język łaciński, muzyka kośc., emisja głosu, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, teoria poznania, metafizyka, filozofia Boga, etyka, liturgika, metodologia teologii, język grecki, patroligia, rok liturgiczny, katechetyka fundamentalna i metodyka katechezy, egzegeza ST i NT, prawo kanoniczne, protologia, homiletyka, chrystologia, cnoty kardynalne, bioetyka, katolicka nauka społeczna, pneumatologia, charytologia integralna, sakramentologia, eschatologia, katolicka etyka seksualna, ekumenizm, przepowiadanie kazualne, eklezjologia, mariologia, misjologia;

Po studiach:

Absolwent przygotowany jest do pracy duszpasterskiej i katechetycznej oraz posiada kwalifikacje z zakresu prawa kanonicznego i muzyki kościelnej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *