Musical group performing on radio
|

Dziennikarstwo muzyczne

Dziennikarstwo muzyczne to jeden z kierunków nauk humanistyczno-społecznych. Skupia się na badaniu i relacjonowaniu zjawisk związanych z muzyką oraz analizie roli muzyki w kulturze. Studenci tego kierunku mają możliwość zgłębiania wiedzy z zakresu socjologii, politologii, nauki o komunikowaniu, historii mediów, psychologii i socjologii muzyki, dziennikarstwa muzycznego, polskiego systemu politycznego, kultury popularnej, produkcji muzycznej, fonografii, psychologii społecznej, ekonomii oraz instytucji i stowarzyszeń muzycznych.

Gdzie studiować dziennikarstwo muzyczne?

Dziennikarstwo muzyczne to jeden z kierunków nauk humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować dziennikarstwo muzyczne.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Socjologia, Podstawy politologii, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Historia mediów w Polsce i na świecie, Kulturotwórcza rola muzyki, Historia muzyki, Psychologia i socjologia muzyki, Podstawy dziennikarstwa muzycznego, Polski system polityczny, Elementy kultury popularnej, Podstawy produkcji muzycznej, Fonografia na świecie i w Polsce, Psychologia społeczna, Podstawy ekonomii, Współczesny system mediów periodycznych w Polsce wraz z lektoratem prasy krajowej, Edukacyjne konteksty muzyki, Instytucje i stowarzyszenia muzyczne. 

Po studiach:

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy jako: – dziennikarz i publicysta muzyczny, – menedżer muzyczny, – producent muzyczny, – organizator wydarzeń muzycznych i kulturalnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *