|

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego to kierunek studiów, który skupia się na analizie ekonomicznych aspektów działalności sektora publicznego oraz zarządzaniu w instytucjach publicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa publicznego, ekonomiki służby zdrowia, ekonomiki edukacji, ekonomiki kultury, rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, systemu ubezpieczeń społecznych, systemu zamówień publicznych, prawa pracy, zarządzania kapitałem ludzkim w administracji oraz wielu innych istotnych tematów.

Gdzie studiować ekonomię sektora publicznego?

Ekonomia sektora publicznego to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonomię sektora publicznego, kierunek związany z administracją.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego, Ekonomika służby zdrowia, Ekonomika edukacji, Ekonomika kultury, Rachunkowość budżetowa i audyt wewnętrzny, System ubezpieczeń społecznych, System zamówień publicznych, Prawo pracy, Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji, Samorząd terytorialny, Marketing w sektorze publicznym, Podstawy przedsiębiorczości, Informatyka w administracji publicznej, Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej i biznesu. 

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze publicznym (głównie w służbie zdrowia, opiece społecznej, edukacji, nauce, kulturze, instytucjach administracji centralnej i terenowej, firmach świadczących usługi publiczne i realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego) na przykład na stanowisku: – doradca podatkowy, – konsultant zamówień publicznych, – rzeczoznawca zamówień publicznych, – audytor. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *