Handmade small wooden spoons in Village Museum in Bucharest, Romania
||

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, który uwzględnia historię sztuki, antropologię kultury, historię podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historię architektury, muzea europejskie, geografię turystyczną, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teorię i krytykę turystyki, geografię historyczno-artystyczną Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografię i kartografię historyczną, podróże w literaturze, sztukę i turystykę jako formę edukacji, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizację i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługę ruchu turystycznego oraz sztukę i turystykę regionu.

Gdzie studiować turystykę kulturową?

Turystyka kulturowa to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować turystykę kulturową.

Najczęściej wykładane przedmioty:

historia sztuki, antropologia kultury, historia podróżowania i turystyki, europejskie dziedzictwo kulturowe, historia architektury, muzea europejskie, geografia turystyczna, turystyka kulturowa, pilotaż i przewodnictwo, projektowanie szlaków kulturowych, teoria i krytyka turystyki, geografia historyczno – artystyczna Polski, miasto jako obiekt turystyczny, muzeum jako obiekt turystyczny, przewodniki turystyczne, geografia i kartografia historyczna, podróże w literaturze, sztuka i turystyka a edukacja, marketing w turystyce, muzea Europy, podróże dzieł sztuki, organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego, podstawy prawa turystycznego i ubezpieczenia, obsługa ruchu turystycznego, sztuka i turystyka regionu.

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w: * biurach podróży, jako organizator imprez, pilot i przewodnik, * urzędach, * administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego), * instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich, * agencjach turystycznych * w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *