rope-way
|

Transport liniowy

Transport liniowy to kierunek studiów, który pozwala zgłębić zagadnienia związane z inżynierią transportu i logistyką. Studenci na tym kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy z wielu przedmiotów, takich jak podstawy informatyki, techniki wytwarzania, zapis konstrukcji, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, mechanika ogólna, elektrotechnika i napędy maszyn, metody numeryczne i statystyka dla inżynierów, termodynamika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, chemia, fizyka, matematyka, automatyka przemysłowa, napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne, technologia i urządzenia do spajania materiałów, maszyny i urządzenia przemysłowe, technologia budowy maszyn, sieci komputerowe i bazy danych, współczesne techniki eksperymentalne, transport liniowy – wybrane problemy, teoria sprężystości i plastyczności, logistyka przemysłowa oraz ergonomia.

Gdzie studiować transport liniowy?

Transport liniowy to kierunek logistyczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować transport liniowy, kierunek związany z turystyką.

Najczęsciej wykładane przedmioty:

podstawy informatyki, techniki wytwarzania, zapis konstukcji, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, mechanika ogólna, elekrtotechnika i napędy maszyn, metody numeryczne i statystyka dla inżynierów, termodynamika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, chemia, fizyka, matematyka, automatyka przemysłowa, napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne, technologia i urządzenia do spajania materiałów, maszyny i urządzenia przemysłowe, technologia budowy maszyn, sieci komputerowe i bazy danych, współczesne techniki eksperymentalne, transport liniowy – wybrane problemy, teoria sprężystości i plastyczności, logistyka przemysłowa, ergonomia.

Po studiach:

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: * krajowych i zagranicznych jednostach gospodarczych, * firmach projektujących i badawczych, * jednostkach państwoego nadzoru bezpieczeństwa techniki * laboratoriach, * organizacjach akredytującuch, certyfikujących i kontrolujących funkcjonujących w sytemie prawnym państw Unii Europejskiej, * turystyce.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *