Tax concept.Tax icon on wooden block.Calculator with money on 1040 tax form.Income tax return.
|

Rachunkowość i skarbowość

Rachunkowość i skarbowość to kierunek studiów skupiający się na różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem finansami, audytem, podatkami i administracją publiczną. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, administracji państwowej i samorządowej, oraz administracji skarbowej i celnej.

Gdzie studiować rachunkowość i skarbowość?

Rachunkowość i skarbowość to jeden z kierunków związanych z naukami ekonomicznymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rachunkowość i skarbowość, kierunek związany z podatkami.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Audyt i kontrola w administracji publicznej, Audyt wewnętrzny, Badanie sprawozdań finansowych, Cło i system celny, Ekonomia, Finanse samorządu terytorialnego, Ordynacja podatkowa, Podatki dochodowe, Polityka budżetowa, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie długiem publicznym. 

Po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę w: – działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucjach prywatnych oraz publicznych, – biurach rachunkowych, – instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, – administracji państwowej i samorządowej, – administracji skarbowej i celnej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *