Kierunki w Toruniu

W Toruniu możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Toruniu kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Toruńskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Kierunki pod lupą,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Geodezja i kartografia,Techniczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Kierunki pod lupą,Projektowanie krajobrazu
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna,Graficzne,Grafika,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT),Pedagogiczne
Artystyczne,Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Wzornictwo (design)
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Historyczne
Artystyczne,Plastyczne
Astronomia,Fizyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Automatyka i robotyka,Kierunki pod lupą
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Biologia,Biologiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Ścisłe i przyrodnicze
Bezpieczeństwo,Chemia kryminalistyczna i sądowa,Chemiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Techniczne,Technologia chemiczna
Bezpieczeństwo,Wojskowe,Wojskowość
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT),Kierunki pod lupą
Biologia,Biologiczne,Kierunki pod lupą
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Kierunki pod lupą
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Chemia kosmetyczna,Chemiczne,Kosmetologia,Medyczne,Techniczne,Technologia chemiczna,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Chemia medyczna,Chemiczne,Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna,Technologia żywności i żywienie człowieka
Cyberbezpieczeństwo,Informatyczne (IT),Kierunki pod lupą
Doradztwo i coaching,Ekonomiczno-biznesowe,Podatki i cła
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Ekonomiczno-biznesowe,Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Lingwistyka stosowana,Marketing i public relations (PR)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Marketing i public relations (PR),Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie,Zarządzanie
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektronika,Kierunki pod lupą,Telekomunikacja
Etnologia i antropologia kulturowa,Humanistyczno-społeczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne
Filologia grecka,Filologia klasyczna,Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne,Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Judaistyka i filologia hebrajska,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Filologia japońska (japonistyka),Filologiczne,Orientalistyka (języki azjatyckie)
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologia skandynawska (Skandynawistyka),Filologiczne,Filologie bałtyckie
Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne
Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologiczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Kierunki pod lupą
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyka techniczna,Techniczne
Geodezja i kartografia,Techniczne
Geografia,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport,Wychowanie fizyczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Politologia,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Socjologia
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie informacją i infobrokering
Informatyczne (IT),Informatyka
Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie
Informatyka,Kierunki pod lupą
Kierunki pod lupą,Kryminalistyka i kryminologia
Kierunki pod lupą,Logistyka
Kierunki pod lupą,Ochrona środowiska
Kierunki pod lupą,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE)
Kierunki pod lupą,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Kierunki pod lupą,Sport
Kierunki pod lupą,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Medyczne,Weterynaria
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo

Lista studiów podyplomowych w Toruniu

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Toruniu to:
Administracja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Analiza danych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archeologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura informacji – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Architektura wnętrz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Astronomia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Automatyka i robotyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Biologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biologia sądowa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biotechnologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia (Chemistry) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia i technologia żywności – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia kosmetyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia kryminalistyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Chemia medyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Design w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Diagnostyka molekularna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doradztwo podatkowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ekonomia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ekonomia (Economy) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Etnologia, antropologia kulturowa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia bałkańska (bałkanistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia germańska (germanistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia japońska (japonistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia polska jako obca – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia romańska (romanistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filologia włoska (italianistyka) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Filozofia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Fizyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fizyka techniczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Geografia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Geoinformacja środowiskowa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grafika – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Historia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Historia sztuki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka stosowana – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informatyka w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Kognitywistyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komunikacja i psychologia w biznesie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Konserwacja i restauracja dziel sztuki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krytyka artystyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kulturoznawstwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lingwistyka praktyczna i copywriting – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Logistyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Malarstwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka i ekonomia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka i ekonomia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyka stosowana – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Medioznawstwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ochrona dóbr kultury – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pedagogika specjalna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Politologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polityka międzynarodowa i dyplomacja (International politics and diplomacy: in Ukrainian) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polityka międzynarodowa i dyplomacja (International politics and diplomacy) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Praca socjalna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prawo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Psychologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Psychologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Socjologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sport i wellness – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia menedżersko-prawne – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Studia skandynawsko-bałtyckie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sztuka mediów i edukacja wizualna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Weterynaria – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wojskoznawstwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wychowanie fizyczne i sport – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzanie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Zarządzanie (Management) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *