Kierunki w Bydgoszczy

W Bydgoszczy możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Bydgoszczy kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Bydgoskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Analityka chemiczna,Chemia żywności,Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna,Technologia żywności i żywienie człowieka
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Architektura wnętrz,Artystyczne
Artystyczne
Artystyczne,Edukacja artystyczna
Artystyczne,Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Wzornictwo (design)
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Wzornictwo (design)
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Elektronika,Techniczne
Bezpieczeństwo żywności,Ścisłe i przyrodnicze
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo,Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Bezpieczeństwo,Wojskowe,Wojskowość
Biologia medyczna,Biotechnologia,Biotechnologiczne,Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biznesowe,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Budowlane,Inżynieria i gospodarka wodna,Techniczne
Chemiczne,Inżynieria materiałowa,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Edukacja artystyczna,Pedagogiczne
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji
Ekonomiczno-biznesowe,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka,Towaroznawstwo
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Informatyczne (IT),Teleinformatyka (ICT)
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologiczne
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizjoterapia,Medyczne,Psychologiczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Geodezja i kartografia,Techniczne
Geografia,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w kulturze i sztuce
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie
Informatyczne (IT),Informatyka,Techniczne
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logistyczne i transportowe (TSL),Transport,Transportowe
Logopedia medyczna i audiologia,Medyczne
Logopedia,Pedagogiczne
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Optyka i optometria,Techniczne
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika,Resocjalizacja
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka
Ścisłe i przyrodnicze,Weterynaria
Ścisłe i przyrodnicze,Weterynaria,Zootechnika
Ścisłe i przyrodnicze,Zootechnika

Lista studiów podyplomowych w Bydgoszczy

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Bydgoszczy to:
Administracja – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Analityka chemiczna i spożywcza – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Analityka medyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Architektura – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Architektura krajobrazu – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Architektura wnętrz – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Audiofonologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Automatyka i elektronika – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo narodowe- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Biologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biotechnologia – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Biotechnologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biotechnologia medyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Budownictwo – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Design w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Dietetyka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Dyrygentura – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Edytorstwo – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ekonomia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Elektroradiologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Elektrotechnika – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Energetyka – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Farmacja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Filozofia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Finanse i rachunkowość – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Fizjoterapia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Fizyka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Geodezja i kartografia – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Geografia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Germanistyka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Historia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informatyka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informatyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Informatyka stosowana – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Informatyka w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inspekcja weterynaryjna – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Instrumentalistyka – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Inżynieria bezpieczeństwa – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria biomedyczna – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria materiałowa – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria materiałowa – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria odnawialnych źródeł energii – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria środowiska – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Inżynieria techniczno-informatyczna- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Jazz i muzyka estradowa – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Kierunek lekarski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Kompozycja i teoria muzyki – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Kosmetologia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Kryminologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kulturoznawstwo – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Logopedia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Matematyka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Mechatronika – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Mechatronika – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Ochrona środowiska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Optometria – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Optyka okularowa z elementami optometrii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Pedagogika – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Pedagogika opiekuńcza – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika resocjalizacyjna- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pielęgniarstwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Politologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Położnictwo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Praca socjalna – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo w biznesie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Rewitalizacja dróg wodnych – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rolnictwo – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Socjologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Technologia chemiczna – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Technologia żywności i żywienia człowieka – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Teleinformatyka – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Terapia zajęciowa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Towaroznawstwo spożywcze – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Transport – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Turystyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wojskoznawstwo – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wokalistyka – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wzornictwo – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie kryzysowe w środowisku – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zdrowie publiczne – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)
Zielarstwo i fitoterapia – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zoofizjoterapia – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zootechnika – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *