Kierunki społeczne
||

Kierunki społeczne

Grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami. W tej grupie odnajdziesz między innymi socjologię, kulturoznawstwo czy nauki o rodzinie. Niegdyś uważano, że wykształcenie zdobyte w tej dziedzinie oznacza w przyszłości żmudną, mało dochodową pracę aczkolwiek uznanie społeczne. Dziś wiele firm solidnie opłaca specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje jak i…

Pedagogika społeczno-wychowawcza – kierunek studiów
||

Pedagogika społeczno-wychowawcza – kierunek studiów

Wychowuj i pomagaj. Ucz i uaktywniaj. Doradzaj i motywuj. To najważniejsze kompetencje pedagoga. Nauczysz się ich na kierunku studiów o nazwie pedagogika społeczno-wychowawcza. Każda uczelnia wyższa w kraju prowadzi studia dla przyszłych pedagogów. Zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie nie będzie nastręczało problemów. By rozpocząć studiowanie na tym kierunku należy zdać maturę z bardzo dobrym wynikiem i wziąć udział w konkursie świadectw. Kandydaci na pedagogów muszą posiadać następujące cechy: cierpliwość i zaradność, zorganizowanie, umiejętność pracy w grupie.

Analityka i kreatywność społeczna – kierunek studiów
||

Analityka i kreatywność społeczna – kierunek studiów

Co łączy socjologię, psychologię i filozofię? Oczywiście odpowiedź jest prosta, łączy je „analityka i kreatywność społeczna”. Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym pozwalający zdobyć gruntowną wiedzę ze wszystkich wyżej wymienionych dyscyplin naukowych oraz specjalistyczne umiejętności. Studentem analityki i kreatywności społecznej może zostać osoba legitymująca się wysokimi stopniami na świadectwie maturalnym, głównie z przedmiotów humanistycznych i języka obcego. Kandydaci na studia muszą zmierzyć się w konkursie świadectw.

Socjologia grup dyspozycyjnych – kierunek studiów
|

Socjologia grup dyspozycyjnych – kierunek studiów

Jak skutecznie przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości? Jakie środki zaradcze należy przedsięwziąć, by uchronić kraj przed klęskami żywiołowymi? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na kierunku studiów socjologia grup dyspozycyjnych. Studia powstały z myślą o osobach zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysem we wszystkich przejawach życia publicznego. W świecie nękanym zagrożeniami o bardzo zróżnicowanej proweniencji istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowane grono specjalistów zajmujących się tematyką ochrony obywateli i mienia.

Dialog i doradztwo społeczne – kierunek studiów
|

Dialog i doradztwo społeczne – kierunek studiów

Kierunek studiów dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk społecznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk humanistycznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Dialog i doradztwo społeczne to nowy kierunek studiów stworzony z myślą o osobach świeckich, które chciałyby pogłębiać swoją wiarę i wiedzę o Bogu studiując teologię, a jednocześnie zdobyć konkretny zawód, inny niż katecheta. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę filozoficzną, etyczną, psychologiczną i pedagogiczną.

Polityka publiczna – kierunek studiów
|

Polityka publiczna – kierunek studiów

Polityka publiczna to nowej w Polsce dyscyplina naukowa, która powstała w wyniku dostrzeżenia braku na rynku pracy specjalistów mogących zarządzać przestrzenią publiczną. W Stanach Zjednoczonych i państwach zachodnich starego kontynentu triumfuje obecnie model współzarządzania przestrzenią publiczną. Decyzje w procesie projektowania rozwiązań w aspekcie zarządzania przestrzenią publiczną podejmują dziś nie tylko urzędnicy ale i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także pojedynczy obywatele. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów?

Projektowanie aktywności społecznej – kierunek studiów
|

Projektowanie aktywności społecznej – kierunek studiów

Studia na kierunku projektowanie aktywności społecznej uczą realizacji zadań, które związane są z doradztwem społecznym, zawodowym a także pomocą rodzinie, osobom starszym i niepełnosprawnym i takim, których wykluczono społecznie. Przygotowują do radzenia sobie z problemami z obszaru patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Są to studia dla osób, które mogą pochwalić się dobrą organizacją pracy oraz zainteresowaniami związanymi z wieloma aspektami. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury artykułu! 

Psychologia w zarządzaniu – kierunek studiów
|

Psychologia w zarządzaniu – kierunek studiów

Psychologia w zarządzaniu to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.

Informatyka społeczna – kierunek studiów
||

Informatyka społeczna – kierunek studiów

Informatyka społeczna to jeden z kierunków studiów z zakresu nauk społecznych. Jest to dziedzina, która łączy w sobie elementy informatyki, socjologii i nauk społecznych, koncentrując się na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Studia z informatyki społecznej dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania, wdrażania i analizy rozwiązań informatycznych, które mają na celu wpływanie na społeczność i poprawę jakości życia ludzi.