Business person talking on the stairs
|

Dialog i doradztwo społeczne – kierunek studiów

Kierunek studiów dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk społecznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk humanistycznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Dialog i doradztwo społeczne to nowy kierunek studiów stworzony z myślą o osobach świeckich, które chciałyby pogłębiać swoją wiarę i wiedzę o Bogu studiując teologię, a jednocześnie zdobyć konkretny zawód, inny niż katecheta. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę filozoficzną, etyczną, psychologiczną i pedagogiczną.

Gdzie studiować „dialog i doradztwo społeczne”?

„Dialog i doradztwo społeczne” to jeden z kierunków nauk społecznych, który odnosi się również do obszaru nauk humanistycznych i korzysta z efektów kształcenia przypisanego do tych nauk. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować „dialog i doradztwo społeczne”.

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają:

  • wiedzę o podstawowych dokumentach dotyczących zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego,
  • w stopniu podstawowym zagadnienia etyki i bioetyki oraz zasady i metodologię etycznej oceny zjawisk społecznych,
  • wiedzę o relacjach psychologii do nauk teologicznych,
  • podstawową wiedzę na temat społecznego funkcjonowania człowieka, wpływu sytuacji społecznych na przebieg procesów psychicznych i zachowania ludzi, rodzajów struktur społecznych, zasad treningu interpersonalnego,
  • wiedzę o prawie karnym i cywilnym w zakresie potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych,
  • wiedzę o mechanizmach patologii społecznych oraz uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia fizycznego i duchowego, a także problematyki zagrożeń społecznych i ich profilaktyki,
  • podstawową wiedzę o instytucjach kultury i w współczesnym życiu kulturalnym, roli mas mediów w procesach wewnątrz i międzygrupowych,
  • wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej oraz zasady poufności i bezstronności w procesie mediacyjnym.

Po studiach:

Absolwent w zależności od ukończonej specjalizacji znajdzie pracę: – w szkolnictwie oraz instytucjach naukowych jako trener (coach) indywidualny i grupowy aktywizujący kapitał ludzki, doradca public relations w sprawach aktywizacji zasobów ludzkich lub też jako mediator w sprawach cywilnych, karnych i sporów wielostronnych.,  – jako asystent rodzinny w urzędach samorządu terytorialnego, nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, doradca życia rodzinnego w poradniach rodzinnych czy mediator w sprawach rodzinnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *