Wind Energy! Wind Turbines! Renewable Energy! NOMINATED!!
|||

Ekofizyka

Ekofizyka to jeden z kierunków studiów związanych z dziedziną fizyki i ochrony środowiska. Studenci na tym kierunku, po zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, poznają metody fizyczne ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Studenci ekofizyki będą zgłębiać takie dziedziny nauki jak akustyka (ochrona przed hałasem i drganiami), nowe metody recyclingu, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz ochrona radiologiczna.

Gdzie studiować ekofizykę?

Ekofizyka to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekofizykę.

W trakcie studiów:

Na kierunku ekofizyka, po zdobyciu elementarnej wiedzy z zakresu fizyki, studenci poznają metody fizyczne ochrony i kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Studenci ekofizyki będą zgłębiać takie dziedziny nauki jak m.in. akustyka (ochrona przed hałasem i drganiami), nowe metody recyclingu, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy ochrona radiologiczna

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę: – w różnych sektorach przemysłu, – w administracji państwowej, samorządów i firm, – jako pracownik naukowy rozwijający tę młodą dziedzinę wiedzy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *