Wai-O-Tapu Geological feature
|

Geologia – kierunek studiów

Nauka zajmującą się badaniem budowy, własności i historii Ziemi oraz procesami, które w niej zachodzą. Student tego kierunku zdobywa wiedzę na temat: budowy i historii Ziemi, rozpoznawania minerałów, skał i skamieniałości, rozumienia procesów przeobrażających wnętrze i powierzchnię Ziemi oraz istniejący na niej świat organiczny, a także z zakresu występowania i dokumentowania surowców mineralnych, występowania, wydobycia i ochrony wód podziemnych oraz własności mechanicznych gruntów. Zdobytą wiedzę łączy się w górnictwie, budownictwie i przemyśle wydobywczym.

Gdzie studiować geologię?

Geologia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować geologię.

W trakcie studiów:

Student geologii zdobywa wiedzę na temat: budowy i historii Ziemi, rozpoznawania minerałów, skał i skamieniałości, rozumienia procesów przeobrażających wnętrze i powierzchnię Ziemi oraz istniejący na niej świat organiczny, a także z zakresu występowania i dokumentowania surowców mineralnych, występowania, wydobycia i ochrony wód podziemnych oraz własności mechanicznych gruntów.

Po studiach:

Kierunek dla studentów z ogromną pasją badawczą, zamiłowaniem do rozwiązywania problemów naukowych oraz posiadających ogromną cierpliwość do badań laboratoryjnych, często prowadzonych w terenie.

Geolog może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach wykonujących pomiary, monitoring i badania geologiczne,
  • szkołach wyższych, zdobywając kolejne stopnie kariery naukowej,
  • administracji samorządowej,
  • górnictwie,
  • budownictwie,
  • przemyśle wydobywczym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *