Kierunki prawnicze i administracyjne
|

Kierunki prawnicze i administracyjne

Grupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą. Zobacz gdzie studiować kierunki prawnicze i administracyjne.

Prawo gospodarcze i podatkowe
|

Prawo gospodarcze i podatkowe

Prawo gospodarcze i podatkowe to kierunek studiów, którym powinni zainteresować kandydaci na studia prawnicze oraz ekonomiczno-biznesowe. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie zagadnienia ekonomiczne oraz te związane z regulacjami prawnymi. Studenci mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, makroekonomii, mikroekonomii i obsługi księgowej przedsiębiorstw. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!

Samorząd terytorialny i polityka regionalna – kierunek studiów
|

Samorząd terytorialny i polityka regionalna – kierunek studiów

Bardzo duże znaczenie dla człowieka ma rozwój jego najbliższego otoczenia. Daje mu to możliwość aktywnego uczestniczenia w lokalnym środowisku. Studia na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna pozwalają w pełni zrozumieć mechanizmy polityki regionalnej i otwierają wielkie perspektywy osobom kreatywnym. Cechy pożądane wśród osób ubiegających się o indeks, to: analityczny umysł, dociekliwość, chęć podnoszenia kwalifikacji, logiczne myślenie, zainteresowanie zagadnieniami społeczno – ekonomicznymi oraz politycznymi, podstawowa wiedza wyniesiona ze szkoły średniej.

Zarządzanie w politykach publicznych – kierunek studiów
|

Zarządzanie w politykach publicznych – kierunek studiów

Kierunek studiów zarządzanie w politykach publicznych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowaną armię urzędników, polityków, działaczy społecznych, czy też menedżerów, skutecznie zarządzających instytucjami rządowymi na terenie całego kraju oraz wypełniających założenia polityki państwa. Priorytetem tego kierunku studiów jest wykształcenie specjalistów od zarządzania placówkami administracji publicznej i rządzenia, polegającego na spełnianiu oczekiwań społecznych w każdej dziedzinie życia. Zapraszamy do dalszej lektury!

Prawo podatkowe i rachunkowość – kierunek studiów
||

Prawo podatkowe i rachunkowość – kierunek studiów

Prawo podatkowe i rachunkowość to innowacyjny kierunek kształcący specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą. Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter interdyscyplinarny, studia obejmują zagadnienia związane z przepisami regulującymi zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a także ogółem uregulowań systemu ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo podatkowe i rachunkowość to kierunek studiów dla osób dokładnych, z analitycznym umysłem.

Kryminologia – kierunek studiów
|

Kryminologia – kierunek studiów

Kierunek studiów kryminologia jest interdyscyplinarny, głównie możesz podziewać się na nim zajęć na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Kryminologia to studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy. Jeśli chcesz w przyszłości rozpocząć ten kierunek studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

Ekonomia kultury – kierunek studiów
|||

Ekonomia kultury – kierunek studiów

Studia na kierunku Menedżer kultury – ekonomia kultury to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się rozwijać w branży kulturalnej, a zarazem zadbać o jej rozwój pod kątem biznesowym. Studia te są połączeniem zagadnień z programu zarządzania, finansów oraz elementów sztuki filmowej, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Zarządzanie instytucjami artystycznymi – kierunek studiów
||

Zarządzanie instytucjami artystycznymi – kierunek studiów

Nawet wspaniałe dzieło, wydarzenie czy inne przedsięwzięcie artystyczne nie odniesie sukcesu, jeśli nie ujrzy światła dziennego i nie trafi do publiczności, a prawom rynku podlegają także instytucje kultury wszelakiej. W odpowiedzi na takie właśnie realia powstał kierunek zarządzanie instytucjami kultury. Łączy on w sobie szeroko pojęte dziedziny artystyczne i ekonomiczne. Jeśli interesuje Cię sztuka, ale nie chcesz być artystą i wolisz wspierać ją od strony organizacyjnej, masz w sobie coś z lidera, zainteresuj się studiami na zarządzaniu instytucjami kultury.

Zarządzanie kulturą i mediami – kierunek studiów
||

Zarządzanie kulturą i mediami – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenie studentów w zagadnienie związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analityczno-krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. Jeśli chcesz widzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do lektury!

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów
|||

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek studiów

Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. Perspektywy jego rozwoju i przewidywane przemiany stwarzają konieczność przygotowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, która będzie potrafiła sprostać wymogom tej niezwykle ważnej i jednocześnie wrażliwej branży. Studenci będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Zaintresowany?