Political on debate in european parliament
|

Zarządzanie w politykach publicznych – kierunek studiów

Kierunek studiów zarządzanie w politykach publicznych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowaną armię urzędników, polityków, działaczy społecznych, czy też menedżerów, skutecznie zarządzających instytucjami rządowymi na terenie całego kraju oraz wypełniających założenia polityki państwa. Priorytetem tego kierunku studiów jest wykształcenie specjalistów od zarządzania placówkami administracji publicznej i rządzenia, polegającego na spełnianiu oczekiwań społecznych w każdej dziedzinie życia. Zapraszamy do dalszej lektury!

Gdzie studiować zarządzanie w politykach publicznych?

Zarządzanie w politykach publicznych to jeden z kierunków studiów prawo i administracja. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie w politykach publicznych.

W trakcie studiów:

Dominują przedmioty wchodzące w skład nauk humanistycznych (np. historia) oraz społecznych (np. socjologia). Wiele miejsca poświęca się także na lektorat z języka obcego. Dobrze wykwalifikowana kadra rządząca musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje językowe. Studenci przyglądają się najważniejszym politykom publicznym, poznają funkcjonowanie lokalnych instytucji rządowych, realizujących politykę państwa na obszarach sobie podległych. Potrafią dokonywać ewaluacji działań podjętych przez jednostki administracji publicznej. Badają sposoby i metody osiągania założonych przez nie celów. W ramach ćwiczeń planują politykę różnym organom administracji publicznej. W programie studiów znajdują się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, odbywające się w lokalnych oddziałach władzy rządowej. 

Po studiach:

Na absolwentów zarządzania w politykach publicznych czeka ciekawa i odpowiedzialna praca. Przyszli menadżerowie, doradcy, działacze związkowi, politycy, czy urzędnicy skonfrontują swą wiedzę i umiejętności w placówkach administracji publicznej działającej na terenie całego kraju.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *