Oil Drilling Platform
|

Inżynieria naftowa i gazownicza – kierunek studiów

Nowy kierunek inżynieria naftowa i gazownicza jest odpowiednikiem kierunku funkcjonującego na europejskich i amerykańskich uczelniach technicznych o nazwie petroleum engineering. To szeroki zespół specjalistycznych zagadnień dotyczących rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (zarówno na morzu, jak i na lądzie), sposobów ich eksploatacji, dystrybucji wydobytych surowców, wreszcie ich transportu i magazynowania. Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej uzyskują przygotowanie z inżynierii złożowej ukierunkowanej głównie na wydobycie ropy naftowej. 

Gdzie studiować inżynierię naftową i gazowniczą?

To jeden z kierunków technicznych, który skupia się na zagadnieniach związanych z rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich eksploatacją, dystrybucją, transportem i magazynowaniem. Nazwa tego kierunku na europejskich i amerykańskich uczelniach technicznych to petroleum engineering. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię naftową i gazowniczą.

W trakcie studiów:

Dzięki opanowanemu wspomaganiu komputerowemu studenci są przygotowani do prowadzenia symulacji przepływu płynów w ośrodkach porowatych oraz projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej.

Po studiach:

Absolwenci studiów inżynierskich będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach poszukiwawczych,
  • spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację,
  • przedsiębiorstwach eksploatacyjnych,
  • biurach projektowych,
  • instytutach naukowych,
  • firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego oraz wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *