Quality control and food safety staff team inspection products contaminate standard in drink factory
|

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością to kierunek studiów, który skupia się na metodach i narzędziach stosowanych w celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów i usług. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw zarządzania, jakości wyrobów i usług, standaryzacji jakości w Unii Europejskiej, narzędzi i technik zarządzania jakością, badania satysfakcji klienta, zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, zarządzania środowiskowego i społeczną odpowiedzialnością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania.

Gdzie studiować zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością to jeden z kierunków ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie jakością.

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy zarządzania, jakość wyrobów i usług, standaryzacja jakości w UE, standardy w ocenie jakości wyrobów, znaki jakości, narzędzia i techniki zarządzania jakością, badania satysfakcji klienta, procesy systemowe i ich skuteczność, zmienność procesów, podstawy statystycznej analizy procesów, zarządzanie jakością wg ISO 9001, praktyczne aspekty wdrażania ISO 9001,  zarządzanie środowiskowe i odpowiedzialnością społeczną, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, różnicowanie wyrobów przez jakość, koszty jakości, ekonomiczne i prawne aspekty jakości, międzynarodowe standardy dotyczące znormalizowanych systemów zarządzania, wspomagania informatycznego, mikro i makroekonomia.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do: – samodzielnego kreowanie i wdrażania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów jakościowych w organizacjach produkcyjnych i usługowych, – kierowania pracami w zakresie systemowego zarządzania jakością.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *