Rachunkowość i skarbowość
|

Rachunkowość i skarbowość

Rachunkowość i skarbowość to kierunek studiów skupiający się na różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem finansami, audytem, podatkami i administracją publiczną. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, administracji państwowej i samorządowej, oraz administracji skarbowej i celnej.

Kierunki hotelarstwo, turystyka i sport
||

Kierunki hotelarstwo, turystyka i sport

Łączą wiedzę z geografii ze sprawnością fizyczną, chęcią podróżowania i kontaktu z ludźmi.Studia dla osób aktywnych. Wiążą się z teoretycznym i praktycznym poznawaniem świata. Na studentów czekają wyjazdy, zajęcia fizyczne, ciekawe praktyki. Nie jest to jednak ciągłe podróżowanie, ale także zgłębianie wiedzy o miejscach, ich historii, geografii, kulturze, języku. Zobacz gdzie studiować hotelarstwo, turystykę i sport.

Kierunki przyrodnicze
||

Kierunki przyrodnicze

Dyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię. Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cię przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze oparte są na…

Kierunki prawnicze i administracyjne
|

Kierunki prawnicze i administracyjne

Grupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą. Zobacz gdzie studiować kierunki prawnicze i administracyjne.

Kierunki społeczne
||

Kierunki społeczne

Grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami. W tej grupie odnajdziesz między innymi socjologię, kulturoznawstwo czy nauki o rodzinie. Niegdyś uważano, że wykształcenie zdobyte w tej dziedzinie oznacza w przyszłości żmudną, mało dochodową pracę aczkolwiek uznanie społeczne. Dziś wiele firm solidnie opłaca specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje jak i…

Inżynieria bezpieczeństwa
||

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek studiów, który zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Ten interdyscyplinarny program kształcenia łączy w sobie elementy techniczne, prawnicze oraz zarządzania, co pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ochrony mienia, osób oraz środowiska.

Kierunki techniczne
||

Kierunki techniczne

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej. Należące do tej kategorii budownictwo, jest czwartym najpopularniejszym pod względem ogólnej…

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – kierunek studiów
|

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – kierunek studiów

Skomplikowane urządzenia towarzyszą pracy inżynierów z licznych branż. Aby umieć w pełni wykorzystać ich możliwości należy dokładnie poznać ich działanie. Temu służą studia wyższe na kierunkach ścisłych i technicznych oraz studia podyplomowe na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. By móc studiować na wyżej wymienionym kierunku należy spełnić trzy warunki. Po pierwsze legitymować się dyplomem studiów pierwszego stopnia, po drugie mieć w małym palcu wiedzę z przedmiotów ścisłych, po trzecie umieć obsługiwać komputerowe oprogramowanie.