Kierunki pedagogiczne
||

Kierunki pedagogiczne

Oparte na zespole nauk o wychowaniu. Dają dużą satysfakcję tym, dla których nauka może być środkiem do pomocy innym. Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez…

Pedagogika małego dziecka – kierunek studiów
|

Pedagogika małego dziecka – kierunek studiów

Są ludzie, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem małych dzieci i doskonale wiedzą, co robić, gdy ten rozwój z jakichś powodów jest opóźniony, Ci ludzie to pedagodzy. By zostać jednym z nich warto zapoznać się z ofertą studiów na kierunku Pedagogika małego dziecka. Studia kształcące profesjonalistów pracujących z najmłodszymi dziećmi, od szóstego miesiąca życia oraz z ich rodzicami. Pedagog musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dlatego propozycja wielu uczelni obejmuje studia interdyscyplinarne. Zapraszamy do lektury!

Pedagogika nauczycielska – kierunek studiów
|

Pedagogika nauczycielska – kierunek studiów

Chcesz studiować ciekawy kierunek, dający moc satysfakcji? Chcesz poznać ciało i umysł człowieka na każdym etapie jego rozwoju? Polecam Pedagogikę nauczycielską. Studia dla maturzystów, licencjatów i magistrów. Studia dla każdego Co zrobić, by zacząć? Jeśli jesteś maturzystą musisz dobrze zdać maturę i stanąć do boju w konkursie świadectw. Jeżeli jesteś osobą z tytułem licencjata możesz stanąć przed komisją, która oceni twoją wiedzę lub wypełnić formularz rekrutacyjny i czekać na odzew uczelni. Studenci i słuchacze zdobywają zróżnicowaną wiedzę i nabywają różnorodne umiejętności.

Pedagogika społeczno-wychowawcza – kierunek studiów
||

Pedagogika społeczno-wychowawcza – kierunek studiów

Wychowuj i pomagaj. Ucz i uaktywniaj. Doradzaj i motywuj. To najważniejsze kompetencje pedagoga. Nauczysz się ich na kierunku studiów o nazwie pedagogika społeczno-wychowawcza. Każda uczelnia wyższa w kraju prowadzi studia dla przyszłych pedagogów. Zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie nie będzie nastręczało problemów. By rozpocząć studiowanie na tym kierunku należy zdać maturę z bardzo dobrym wynikiem i wziąć udział w konkursie świadectw. Kandydaci na pedagogów muszą posiadać następujące cechy: cierpliwość i zaradność, zorganizowanie, umiejętność pracy w grupie.

Andragogika – kierunek studiów
|

Andragogika – kierunek studiów

W starzejącym się społeczeństwie potrzeba doświadczonych ludzi, którzy wiedzą jak edukować dorosłych, jak wyzwalać w nich chęć samodoskonalenia, jak rozwijać w nich pasje, jak zapewnić im najlepsze warunki do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Tego wszystkiego uczy andragogika, kierunek studiów otwarty na potrzeby ludzi dorosłych. Każdy maturzysta, pragnący w przyszłości zająć się powyższą tematyką, powinien rozpocząć studia na tym kierunku. Andragogikę studiować można na kilku uczelniach w Polsce. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Edukator domowy
|

Edukator domowy

Kierunek edukator domowy jest przeznaczony dla osób, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie w pracy z dzieckiem, uczciwość oraz profesjonalizm, które zechcą swoją miłość do dziecka, troskę oraz zaangażowanie na rzecz kreatywnego wspierania jego rozwoju przelać na pracę w rodzinach potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Studia skierowane są do zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze edukatora domowego (Guwernera).

Logopedia ogólna i kliniczna – kierunek studiów
|

Logopedia ogólna i kliniczna – kierunek studiów

Słuchacz kierunku logopedia ogólna i kliniczna będzie posiadał wiedzę w zakresie lingwistycznych podstaw logopedii: wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), psychopedagogicznych podstawach logopedii, medycznych podstaw logopedii, zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego. Studia te skierowane są do osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym i pomagać im w prawidłowym rozwoju mowy. Czy chciałbyś w przyszłości pracować jako logopeda z małoletnimi lub dorosłymi pacjentami? Jeśli tak, zachęcamy czytaj dalej!

Animacja kultury – kierunek studiów
|

Animacja kultury – kierunek studiów

Głównym celem pracy animatora kultury jest upowszechnianie kultury w publicznych placówkach kulturalnooświatowych oraz w środowisku lokalnym. Animator kultury kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych oraz wspomaga artystyczną twórczość amatorską. Animator kultury zajmuje się również edukacja kulturalną oraz prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi. Do zadań animatora należy często opracowanie i wykonanie lub zlecenie wykonania reklamy planowanych imprez. Chcesz wiedzieć więcej?

Logopedia z audiologią – kierunek studiów
|

Logopedia z audiologią – kierunek studiów

Kierunek ten łącząc w jedną całość dotychczasową wiedzę logopedyczną, osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii, przyczynia się do rozwoju badań nad poznawczymi i interakcyjnymi możliwościami człowieka. Pozwala stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Aby zostać logopedą należy się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami: przejść egzaminy wstępne oraz testy u foniatry, wykazać nienaganną mową i dobrym słuchem, predyspozycjami do pracy z innymi, a także wiedzą z zakresu językoznawstwa i biologii. 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
|

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to kierunek studiów skupiający się na pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania oraz innych dziedzin związanych z edukacją dzieci w tym przedziale wiekowym.