Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
|

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek studiów skupiający się na pracy z osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia i opieki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, prawodawstwa oraz innych nauk społecznych, aby móc profesjonalnie działać w obszarze opieki i wychowania.

Pedagogika resocjalizacyjna
|

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje dziedzinę nauk społecznych, która zajmuje się procesem resocjalizacji osób zagrożonych lub związanych z zachowaniami dewiacyjnymi. Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa oraz innych nauk, które są niezbędne do pracy z grupami społecznymi dotkniętymi problemami resocjalizacyjnymi.

Pedagogika specjalna – kierunek studiów
|

Pedagogika specjalna – kierunek studiów

Na temat pedagogiki specjalnej można czytać na różnych stronach internetowych, trzeba jednak mieć świadomość, że bardzo wiele z nich przekazuje zupełnie zafałszowany obraz działań edukacyjnych prowadzonych w celu kształcenia osób o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest i czym nie jest pedagogika specjalna, jak przebiegają studia oraz jakie stwarzają możliwości zawodowe, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Pedagogika – kierunek studiów
|

Pedagogika – kierunek studiów

Absolwent specjalności pedagogicznych może realizować swoje aspiracje zawodowe nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach szkolnych, ale także w firmach, które projektują swoje usługi edukacyjne dla licznych branż. Mądry pedagog znajdzie dla siebie miejsce w szkołach językowych, firmach szkoleniowych – kształcących managerów, w dynamicznie rozwijającej się branży e-learningowej, w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i placówki realizujące zadania resocjalizacyjne. Chcesz wiedzieć więcej?