School Counselor Talking To Depressed Female Pupil
|

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek studiów skupiający się na pracy z osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia i opieki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, prawodawstwa oraz innych nauk społecznych, aby móc profesjonalnie działać w obszarze opieki i wychowania.

Gdzie studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to jeden z kierunków pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Pedagogika resocjalizacyjna, Diagnostyka pedagogiczna, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, Profilaktyka uzależnień, Przemoc i agresja jako problem społeczny, Subkultury młodzieżowe, Teoretyczne podstawy integracji społecznej, Wolontariat i instytucje pozarządowe, Pedagogika rodziny, Podstawy animacji społeczno-kulturowej, Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (z elementami prawa rodzinnego), Diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i konstruowanie programów indywidualnych. 

Po studiach:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w: – ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych, – szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), – domach dziecka, – pogotowiu opiekuńczym, – bursach i internatach, – hospicjach, – ogrodach jordanowskich, – stowarzyszeniach dzieci i młodzieży, – Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *