Two schoolgirls choosing books in school library. Primary school students. Back to school
|

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to kierunek studiów skupiający się na pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania oraz innych dziedzin związanych z edukacją dzieci w tym przedziale wiekowym.

Gdzie studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną?

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to jeden z kierunków pedagogicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Kształcenie integralne, Edukacja polonistyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja plastyczno-techniczna, Edukacja muzyczna, Emisja głosu, Edukacja fizyczna, Metody wychowania dzieci, Kompensacja i korekta, Metody samokształcenia, Negocjacje i mediacje, Prawa dziecka, Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Profilaktyka społeczna, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Edukacja komputerowa i medialna, Ewaluacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Podstawy logopedii.

Po studiach:

Absolwent przygotowany jest do pracy w zawodzie: – nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego (kl. I – III), – nauczyciel kształcenia przedszkolnego, – nauczyciel kształcenia zintegrowanego, – prowadzący świetlicę szkolną lub środowiskową.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *