Big and furry sport microphone on a soccer field behind the goal net
|

Dziennikarstwo sportowe

Dziennikarstwo sportowe to jeden z kierunków nauk humanistyczno-społecznych. Zajmuje się ono badaniem i raportowaniem o wydarzeniach sportowych oraz szeroko pojętym światem sportu. Studenci tego kierunku mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat różnych dziedzin, takich jak polski system medialny, filozofia, socjologia, nauka o komunikowaniu, prawo czy historia sportu i olimpizmu.

Gdzie studiować dziennikarstwo sportowe?

Dziennikarstwo sportowe to jeden z kierunków nauk humanistyczno-społecznych i sportowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować dziennikarstwo sportowe.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Polski system medialny, Filozofia, Socjologia, Nauka o komunikowaniu, Prawo, Współczesne systemy polityczne, Kultura języka, Podstawy ekonomii, Historia Polski w XX wieku, Systemy medialne na świecie, Gatunki dziennikarskie, Retoryka i erystyka, Dziennikarstwo radiowe, Historia sportu i olimpizmu, Podstawy dziennikarstwa sportowego, Prawo mediów, sport i media, Dziennikarstwo telewizyjne, Historia mediów, Rynek mediów sportowych w Polsce i na świecie, Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Psychologia społeczna, Teoria komunikowania masowego, Prawo autorskie, Stosunki międzynarodowe, Ekonomika mediów, Opinia publiczna, Społeczne aspekty sportu.

Po studiach:

Zdobyte wykształcenie daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w takich zawodach jak: – dziennikarz sportowy, – redaktor, sprawozdawca, komentator sportowy, – menedżer sportu, – rzecznik prasowy, – pracownik agencji turystycznych i ośrodków rekreacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *