Boss, Asian, HR manager, office, resume, smiling
|

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem to jeden z kierunków studiów, skupiający się na naukach ekonomicznych oraz zarządzaniu. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu strategii logistycznej przedsiębiorstwa, strategii finansowej przedsiębiorstwa, strategii podejmowania decyzji, marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem pracy, efektywności ekonomicznej inwestycji, zarządzania środowiskiem w produkcji i usługach, proekologicznego zarządzania procesami, badań technologicznych, badań przemysłowych, zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie, systemów obsługi rynku pracy, zarządzania produkcją i systemami produkcyjnymi, koncepcji zarządzania, makroekonomii, prawa cywilnego, etyki w zarządzaniu, statystyki matematycznej, marketingu międzynarodowego, rachunkowości zarządczej, przedsiębiorczości, prawa handlowego, logistyki, badań operacyjnych, negocjacji oraz psychologii w zarządzaniu.

Gdzie studiować zarządzanie przedsiębiorstwem?

Zarządzanie przedsiębiorstwem to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie przedsiębiorstwem.

Najczęściej wykładane przedmioty:

strategia logistyczna przedsiębiorstwa, strategia finansowa przedsiębiorstwa, strategia podejmowania decyzji, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, cena ekonomicznej efektywności inwestycji, zarządzanie środowiskiem w produkcji i usługach, proekologiczne zarządzanie procesami, badania technologiczne, badania przemysłowe, zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, system obsługi rynku pracy, zarządzanie produkcją i systemami produkcyjnymi, koncepcje zarządzania, makroekonomia, prawo cywilne, etyka w zarządzaniu, statystyka matematyczna, marketing międzynarodowy, rachunkowość zarządcza, przedsiębiorczość, prawo handlowe, logistyka, badania operacyjne, negocjacje, psychologia w zarządzaniu.

Po studiach:

Absolwenci są wykwalifikowanymi pracownikami wszelkiego rodzaju firm, głównie prywatnych. Potrafią analizować otoczenie rynkowe, kierować zasobami ludzkimi, podejmować decyzje gospodarcze dotyczące wewnętrznych problemów przedsiębiorstwa oraz tworzyć nowe przedsiębiorstwo i wprowadzać na rynek nowe produktu czy technologie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *