Female financial analyst working on laptop at office, studying statistics graphs
||

Analiza i zarządzanie w biznesie – kierunek studiów

Kierunek adresowany jest do wszystkich osób, które chcą związać swoją, przyszłą karierę zawodową z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. Studenci będą mogli zdobyć rozległą wiedzę z zakresu metodyki analizowania sytuacji rynkowej, konkurencyjnej i finansowej przedsiębiorstwa czy sposobów budowy modeli biznesowych. Jeśli chcecie zdobyć przekrojową wiedzę i umiejętności praktyczne z dziedziny współczesnego biznesu, to studia na tym kierunku są dla Was doskonałym rozwiązaniem.

Gdzie studiować analizę i zarządzanie w biznesie?

Analiza i zarządzanie w biznesie to jeden z kierunków studiów ekonomiczno-biznesowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować analizę i zarządzanie w biznesie.

W trakcie studiów:

Zajęcia w ramach studiów na tym kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych i efektywnych metod dydaktycznych – symulacji komputerowych, analiz problemów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wiele zajęć praktycznych prowadzonych jest przez doświadczonych praktyków, którzy przekazują studentom cenną wiedzę i pomagają poszerzyć kluczowe umiejętności. Dzięki temu absolwenci analizy i zarządzania w biznesie są doskonale przygotowani do wejścia na współczesny rynek pracy.

Po studiach:

Rozległa wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności związane z obszarem analiz i zarządzania pozwalają na łatwe odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach związanych z analityką biznesową i procesem zarządzania. Znajdą oni zatrudnienie w firmach z wielu sektorów gospodarki, m.in.: w sektorze finansowym i usługowym (np. firmach konsultingowych). Absolwenci będą mogli również kontynuować naukę na studiach II stopnia, na wybranym przez siebie kierunku związanym z analityką biznesową, zarządzaniem, etc.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *