Hotel manager controlling work
|

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem to dynamicznie rozwijający się kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w różnych sektorach związanych z turystyką i obszarem hotelarskim. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu gospodarki turystycznej, ekonomii, hotelarstwa, finansów, demografii, statystyki, badań rynkowych, geografii turystycznej, ekologii, fizjologii, dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania nowoczesnymi usługami turystycznymi i analiz rynku turystycznego.

Gdzie studiować zarządzanie turystyką i hotelarstwem?

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem to jeden z kierunków hotelarskich. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie turystyką i hotelarstwem, kierunek związany z turystyką.

Najczęściej wykładane przedmioty:

gospodarka turystyczna, ekonomia w różnych sektorach turystyki, hotelarstwo i rekreacja, finanse, demografia, statystyka oraz badania rynkowe, geografia turystyczna, ekologia, fizjologia, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie nowoczesnymi usługami turystycznymi, analizy rynku turystycznego.

Po studiach:

Absolwenci znajdują pracę w: – hotelach, – biurach podróży, agencjach turystycznych, – administracji samorządowej, – organizacjach społecznych – Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *