Rachunkowość i skarbowość
|

Rachunkowość i skarbowość

Rachunkowość i skarbowość to kierunek studiów skupiający się na różnych dziedzinach związanych z zarządzaniem finansami, audytem, podatkami i administracją publiczną. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, administracji państwowej i samorządowej, oraz administracji skarbowej i celnej.

Informatyka w zarządzaniu
||

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu to specjalność, która umożliwia studentom zapoznanie się z różnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu systemów baz danych, systemów zintegrowanych zarządzania, takich jak IFS, MS NAVISION, SYMFONIA, oraz systemów Business Intelligence.

Mongolistyka i tybetologia
|

Mongolistyka i tybetologia

Mongolistyka i tybetologia to kierunki studiów, które oferują niezapomniane wrażenia i przenoszą studentów w czasie, poznając historię Mongolii i Tybetu. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się językami, alfabetem i pismem obu kultur, a także zgłębiają główne nurty filozofii i religii tych wielkich narodów. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat współczesnych problemów geopolitycznych, społecznych i ekonomicznych, z jakimi borykają się Mongołowie i Tybetańczycy.

Iranistyka
|

Iranistyka

Iranistyka to studia powstałe z myślą o ludziach zainteresowanych historią cywilizacji rozwijającej się na terenach dzisiejszego Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu od ponad dwóch i pół tysiąca lat. Jej roli we współczesnym świecie nie da się przecenić. Tereny Azji Środkowej to dziś pod względem politycznym najbardziej gorący region świata. Kończąc Iranistykę będziecie znawcami zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych irańskiego obszaru kulturowego, a także mistrzami we władaniu przynajmniej dwoma językami irańskimi, w tym językiem perskim, którym mówią mieszkańcy Iranu. Jeśli chcecie dostać się na te studia, musicie wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Maturzystów czeka konkurs świadectw dojrzałości. Łatwiej będą mieli ci, którzy na maturze postawili na przedmioty humanistyczne, gdyż Iranistyka opiera się na wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Pierwszy etap edukacji akademickiej trwa trzy lata. Kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Przyszli magistrzy mogą kontynuować naukę jeszcze przez dwa lata i uzyskać dyplom wyższej uczelni. Jeśli lubicie historię i ciekawi was świat, a do tego macie zdolność do nauki języków obcych i wysokie kompetencje komunikacyjne, powinniście spróbować swoich sił na Iranistyce

Afrykanistyka
|

Afrykanistyka

Z danych światowych organizacji wynika, że najszybciej rozwijającym się kontynentem na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat będzie Afryka. Warto więc zadbać o swoją przyszłość i już teraz zacząć studia na Afrykanistyce. Ten kierunek oferuje doskonałe przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych związanych z kontynentem afrykańskim i poszczególnymi jego państwami. Na kandydatów, chętnych do studiowania Afrykanistyki czekają trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Pierwszy etap edukacji akademickiej rozpoczyna się konkursem świadectw dojrzałości, a kończy obroną pracy licencjackiej. Studenci otrzymują tytuł licencjata i mogą zakończyć naukę na tym etapie. Warto jednak kontynuować edukację, gdyż podczas drugiego etapu kształcenia uniwersyteckiego studenci ?afrykanistyki? nabywają wiele cennych umiejętności, dających im przewagę nad rówieśnikami, w ubieganiu się o pracę. Dodatkowo przyszli magistrzy są zobligowani do perfekcyjnego posługiwania się co najmniej jednym językiem afrykańskim, dlatego lektoraty językowe są znacznie bardziej intensywne niż w trakcie studiów licencjackich. Warto zainteresować się Afrykanistyką z jeszcze jednej przyczyny. Ukończenie pięcioletnich studiów na tym kierunku otwiera znacznie więcej drzwi do kariery zawodowej zarówno w Unii Europejskiej jak i poza jej terytorium. Osoby zdecydowane na podjęcie studiów magisterskich muszą przejść proces kwalifikacyjny, oparty na konkursie świadectw. Dużym plusem tych studiów jest również ich forma. Oprócz zajęć teoretycznych studentom oferuje się praktyki i staże w różnych instytucjach utrzymujących kontakty z krajami afrykańskimi. Afrykanistyka to kierunek humanistyczny, na którym pojawiają się także zagadnienia z innych dziedzin wiedzy. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie i po zakończeniu edukacji są gotowi do podjęcia pracy.

Edukator domowy
|

Edukator domowy

Kierunek edukator domowy jest przeznaczony dla osób, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie w pracy z dzieckiem, uczciwość oraz profesjonalizm, które zechcą swoją miłość do dziecka, troskę oraz zaangażowanie na rzecz kreatywnego wspierania jego rozwoju przelać na pracę w rodzinach potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Studia skierowane są do zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze edukatora domowego (Guwernera).

Biznes i polityka Indii
||

Biznes i polityka Indii

Biznes i polityka Indii to nowoczesny kierunek studiów, który będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą zdobyć unikalne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. Dynamiczny rozwój subkontynentu Indyjskiego sprawia, iż wiele firm poszukuje specjalistów, którzy doskonale orientują się w hinduskich realiach i warunkach biznesowych.

Ekonomia kultury – kierunek studiów
|||

Ekonomia kultury – kierunek studiów

Studia na kierunku Menedżer kultury – ekonomia kultury to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się rozwijać w branży kulturalnej, a zarazem zadbać o jej rozwój pod kątem biznesowym. Studia te są połączeniem zagadnień z programu zarządzania, finansów oraz elementów sztuki filmowej, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Chemia kryminalistyczna
||

Chemia kryminalistyczna

Odciski palców, ślady zbrodni, wykrywanie materiałów wybuchowych ? takie zagadnienia będą codziennością studentów kierunku chemia kryminalistyczna. Jest to kierunek utworzony z myślą o pracy w służbie kryminalnej i na zlecenia sądów. Jednak jeśli wybierasz ten kierunek z powodu fascynacji filmami akcji i zagadkami kryminalnymi w stylu hollywoodzkim, zastanów się dwa razy. Chemia kryminalistyczna to przede wszystkim chemia i twarde prawa nauki. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych chemią, fizyką i biologią, ale też takich, które nie będą miały problemu z przyswojeniem wiedzy prawniczej. Jeśli powyższy opis pasuje do Ciebie, czytaj dalej.

Ruthenica
||

Ruthenica

Ruthenica to jeden z kierunków studiów, który skupia się na zgłębianiu wiedzy z zakresu historii Rusi, Ukrainy, Rosji, Białorusi i innych krajów. Studenci będą zdobywać podstawową znajomość języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, a także poznawać specyfikę teologii wschodniego chrześcijaństwa. Kierunek ten umożliwia zgłębienie fundamentów kultury Rusi oraz narodów, które wywodzą się z tej tradycji. Studenci będą również zdobywać wiedzę z zakresu procesów politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.