Art photo of Africal woman with tribal ethnic paintings on her face
|

Afrykanistyka

Z danych światowych organizacji wynika, że najszybciej rozwijającym się kontynentem na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat będzie Afryka. Warto więc zadbać o swoją przyszłość i już teraz zacząć studia na Afrykanistyce. Ten kierunek oferuje doskonałe przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych związanych z kontynentem afrykańskim i poszczególnymi jego państwami. Na kandydatów, chętnych do studiowania Afrykanistyki czekają trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Pierwszy etap edukacji akademickiej rozpoczyna się konkursem świadectw dojrzałości, a kończy obroną pracy licencjackiej. Studenci otrzymują tytuł licencjata i mogą zakończyć naukę na tym etapie. Warto jednak kontynuować edukację, gdyż podczas drugiego etapu kształcenia uniwersyteckiego studenci ?afrykanistyki? nabywają wiele cennych umiejętności, dających im przewagę nad rówieśnikami, w ubieganiu się o pracę. Dodatkowo przyszli magistrzy są zobligowani do perfekcyjnego posługiwania się co najmniej jednym językiem afrykańskim, dlatego lektoraty językowe są znacznie bardziej intensywne niż w trakcie studiów licencjackich. Warto zainteresować się Afrykanistyką z jeszcze jednej przyczyny. Ukończenie pięcioletnich studiów na tym kierunku otwiera znacznie więcej drzwi do kariery zawodowej zarówno w Unii Europejskiej jak i poza jej terytorium. Osoby zdecydowane na podjęcie studiów magisterskich muszą przejść proces kwalifikacyjny, oparty na konkursie świadectw. Dużym plusem tych studiów jest również ich forma. Oprócz zajęć teoretycznych studentom oferuje się praktyki i staże w różnych instytucjach utrzymujących kontakty z krajami afrykańskimi. Afrykanistyka to kierunek humanistyczny, na którym pojawiają się także zagadnienia z innych dziedzin wiedzy. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie i po zakończeniu edukacji są gotowi do podjęcia pracy.

Gdzie studiować afrykanistykę?

Afrykanistyka to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować afrykanistykę.

W trakcie studiów:

Studentom oferuje się bardzo zróżnicowany program dydaktyczny. Każda osoba zdobywająca szlify na afrykanistyce musi opanować historię całego kontynentu oraz poszczególnych państw. Utrwala to świadomość o znaczeniu Afryki w dziejach świata, jako miejscu narodzin najstarszych cywilizacji ludzkich. Pozwala też dostrzec rolę, jaką wywarła na losy licznych krajów, eksplorujących jej wnętrze. Przed studentami Afrykanistyki stawia się także szereg innych wymagań. Najważniejsze z nich to: opanowanie wiadomości o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Afryki; zdobycie szczegółowej wiedzy na temat jej filozofii, religii, sztuki, estetyki, itp.; zgromadzenie danych dotyczących zagadnień społeczno ? kulturowych, w tym przede wszystkim w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej; przyswojenie gramatyki języków afrykańskich, (głównie suahili i amharskiego, którymi posługuje się znaczna część mieszkańców kontynentu) lub języka arabskiego. Studia dają też możliwość rozwinięcia wielu przydatnych umiejętności. Do najbardziej pożądanych należą analizowanie procesów zachodzących w różnych przejawach życia społecznego; biegłe posługiwanie się systemem pisma wybranego języka afrykańskiego. Afrykanistyka uczy również postaw społecznie akceptowanych, między innymi współpracy i tolerancji dla odmiennych kultur oraz promowania dorobku kulturowego kontynentu afrykańskiego.

Po studiach:

Na absolwentów czeka praca w administracji publicznej, w instytucjach kulturalnych, w mediach, a także w szkolnictwie wyższym. Adepci afrykanistyki perfekcyjnie posługujący się jednym z języków afrykańskich mogą działać jako koordynatorzy różnych projektów kulturalno ? oświatowych realizowanych w kraju lub na kontynencie afrykańskim. Dadzą sobie rade na stanowiskach specjalistycznych, wymagających dogłębnej wiedzy w zakresie historii, kultury, sztuki, języka danego regionu Afryki. Wreszcie osobami po Afrykanistyce na pewno zainteresują się firmy z różnych sektorów gospodarki, prowadzące interesy z krajami afrykańskimi lub też biura i agencje podróży, organizujące wycieczki w odległe i egzotyczne rejony świata.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *