Art Curators in Museum
|||

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą to jeden z kierunków studiów, który skupia się na zastosowaniu zasad zarządzania w kontekście instytucji kulturalnych, sztuki oraz promocji kultury. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, organizacji instytucji kultury i sztuki, prawnych podstaw działalności kulturalnej, mediów i komunikowania społecznego, public relations, promocji i reklamy.

Gdzie studiować zarządzanie kulturą?

Zarządzanie kulturą to jeden z kierunków artystycznych, humanistycznych i prawa i administracji. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie kulturą.

Najczęściej wykładane przedmioty:

wiedza o kulturze i sztuce; organizacja instytucji kultury i sztuki; prawne podstawy działalności kulturalnej; media i komunikowanie społeczne; public relations, promocja i reklama;

Po studiach:

Dzięki wykształceniu z zakresu nauk humanistycznych i ekonomicznych absolwent przygotowany jest do pracy w: – instytucjach kulturalnych – ośrodkach kultury – agencjach reklamowych – działach public relations – mediach – firmach organizujących imprezy kulturalno – artystyczne.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *