Smart broker investor, uses a laptop to analyze the financial market of cryptocurrencies, invests in
|

Inżynieria finansowa

Inżynieria finansowa to kierunek studiów, który skupia się na analizie, modelowaniu i zarządzaniu ryzykiem oraz projektowaniu instrumentów finansowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ilościowego zarządzania ryzykiem, modelowania i prognozowania procesów finansowych, finansów, zarządzania portfelem inwestycji, instrumentów pochodnych, dyskretnych i ciągłych modeli wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem, modelowania zmienności i ryzyka, ekonometrii finansowej, analizy technicznej, instytucji rynku kapitałowego, finansów przedsiębiorstw oraz strategii finansowania i inwestowania firm.

Gdzie studiować inżynierię finansową?

Inżynieria finansowa to kierunek ekonomiczny. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię finansową, kierunek związany z inwestycjami.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Ilościowe zarządzanie ryzykiem, Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, Finanse, Zarządzanie portfelem inwestycji, Instrumenty pochodne, Inżynieria finansowa, Dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych, Modelowanie struktury terminowej, Zarządzanie ryzykiem, Ciągłe modele wyceny instrumentów pochodnych, Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych, Modelowanie zmienności i ryzyka, Ekonometria finansowa i dynamiczna, Analiza techniczna, Instytucje rynku kapitałowego, Finanse przedsiębiorstw, Strategie finansowania i inwestowania firm, Inwestycje alternatywne.

Po studiach:

Absolwenci pracują w instytucjach związanych z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych, takich jak: – przedsiębiorstwa – w działach finansowych, – instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, – firmy zajmujące się doradztwem i logistyką, – organy Komisji Nadzoru Finansowego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *