Bank building and coins stacks. State debt. Budget. Tax collection.
|

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa to kierunek studiów, który koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansami publicznymi, podatkami, kontrolą skarbową oraz innymi aspektami związanymi z gospodarką finansową i administracją w obszarze skarbów państwowych.

Gdzie studiować administrację skarbową?

Administracja skarbowa to jeden z kierunków prawa i administracji. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować administrację skarbową.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Korpus służby cywilnej, Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rachunkowość budżetowa, Postępowanie podatkowe i kontrole podatkowe prowadzone przez organy podatkowe a postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej, Administracja skarbowa, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Dyscyplina finansów publicznych, Finanse lokalne, Administracja i kontrola finansowa, Finanse regionalne, Finanse samorządu terytorialnego w UE, Prawo podatkowe, Prawo dewizowe, Prawo celne, Prawo karne skarbowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa. 

Po studiach:

Absolwent wykwalifikowany jest do pracy w następujących organach finansów publicznych i doradczych: – urzędach skarbowych – izbach skarbowych – urzędach kontroli skarbowej – urzędach celnych – doradztwie podatkowym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *