Conceptual image of employment and human resources
|

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne to kierunek studiów, który skupia się na zagadnieniach związanych z regulacjami prawno-pracowniczymi, systemem ubezpieczeń społecznych oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Studenci zdobywają wiedzę na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także międzynarodowych i europejskich ram prawnych dotyczących pracy.

Gdzie studiować prawo pracy i ubezpieczenia społeczne?

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne to jeden z kierunków nauk społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy, Ubezpieczenia społeczna i zdrowotne, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Europejskie i międzynarodowe prawo pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wybrane zagadnienia psychologii pracy, Elementy prawa podatkowego, Wybrane zagadnienia etyki pracy, Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu, Pracownicze programy emerytalne – II i III filar, Negocjacje w sprawach pracowniczych.

Po studiach:

Studia na profilu Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne poza funkcją dokwalifikowującą pozwalają również podjąć aktywność zawodową jako: – sędzia, specj. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, – inspektor pracy, – pracownik ZUS-u, – specjalista ds. kadrowych, – działacz związków zawodowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *