Ticket machine in the tram
|

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna to kierunek studiów koncentrujący się na administracji publicznej, ekonomii sektora publicznego, finansach jednostek samorządowych, polityce gospodarczej i społecznej, samorządzie terytorialnym oraz wielu innych tematach związanych z zarządzaniem w sektorze publicznym. Studenci zdobywają na tym kierunku wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w administracji publicznej, firmach świadczących usługi publiczne oraz firmach prywatnych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego.

Gdzie studiować gospodarkę publiczną?

Gospodarka publiczna to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować gospodarkę publiczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Administracja publiczna, Ekonomia sektora publicznego, Finanse jednostek samorządowych, Gospodarka publiczna, Podstawy planowania przestrzennego, Polityka gospodarcza i społeczna, Prawo i postępowanie administracyjne, Prawo konstytucyjne, Programowanie i strategie rozwoju regionalnego, Protokół dyplomatyczny, Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Samorząd terytorialny, Ubezpieczenia społeczne, Zarządzanie projektami europejskimi, Zarządzanie usługami publicznymi.

Po studiach:

Warto wiedzieć, że sektor publiczny jest największym sektorem w gospodarce, a tym samym największym pracodawcą. Absolwent może podjąć pracę w: – administracji publicznej (na szczeblu centralnym i samorządowym), – firmach świadczących usługi publiczne, – firmach prywatnych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *