Wine tourists tasting wine in vineyard
||

Agroturystyka

Agroturystyka to jeden z kierunków, który łączy w sobie elementy rolnictwa i turystyki. Studenci agroturystyki zdobywają wiedzę z zakresu ekologii, ekonomii, statystyki matematycznej, zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego wsi, organizacji i zarządzania w agroturystyce, marketingu i promocji w agroturystyce, oraz wielu innych przedmiotów związanych zarówno z rolnictwem, jak i turystyką.

Gdzie studiować agroturystykę?

Agroturystyka to jeden z kierunków, który łączy w sobie elementy rolnictwa i turystyki. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować agroturystykę.

Najcześciej wykładane przedmioty:

Ekologia, Ekonomia, Podstawy statystyki matematycznej, Anatomia zwierząt, Prawo w turystyce i hotelarstwie, Żywienie człowieka, Krajoznawstwo, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wsi, Sztuka tworzenia parków i ogrodów, Rekreacja konna, Doradztwo agroturystyczne, Agrometeorologia, Mikrobiologia rolnicza, Technika rolnicza, Melioracje rolne, Gleboznawstwo, Propedeutyka agroturystyki, Genetyka i hodowla roślin, Chów zwierząt, Chemia rolnicza, Organizacja i zarządzanie w agroturystyce, Marketing i promocja w agroturystyce, Sadownictwo i warzywnictwo, Rolnictwo ekologiczne.

Po studiach:

Absolwent posiada wszelkie umiejętności i wiedzę potrzebną do prowadzenia lub/i obsługi gospodarstwa agroturystycznego bądź zajmowania stanowiska specjalisty ds. rozwoju agroturystyki w organach administracji rządowej i samorządowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *