man with tablet pc and cows on dairy farm
|

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej – kierunek studiów

Studia na kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, które obejmują najbardziej innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania, są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów łączących teoretyczne podstawy nauk technicznych i przyrodniczych z umiejętnościami warsztatowymi i opanowaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych są bardzo doceniane przez potencjalnych przez pracodawców.

Gdzie studiować bioinżynierię w produkcji zwierzęcej?

Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować bioinżynierię w produkcji zwierzęcej.

W trakcie studiów

W trakcie studiów na bioinżynierii w produkcji zwierzęcej przewidziano blok przedmiotów humanistycznych, podstawy prawa, ergonomię, bezpieczeństwo i higienę pracy, podstawowe techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną, zoologię, botanikę, ekologię, chemię, biofizykę, budowę, fizjologię i biochemię organizmów żywych, podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania, genetykę, metody hodowlane, podstawy agronomii, rozród i biotechnologię zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, bioinformatykę, podstawy embriologii i transplantologii, biobezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, bioinżynierię w produkcji pasz, organizację laboratoriów biologicznych, dozymetrię i cytogenetykę.

Po studiach

Po studiach absolwent kierunku bioinżynieria w produkcji zwierzęcej znajdzie pracę w wytwórniach pasz, ośrodkach hodowli zwierząt, laboratoriach badawczych, fermach zwierząt, nadzorze hodowlanym, służbach inseminacyjnych, instytucjach wydających certyfikaty oraz będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *