Hands of criminal in handcuffs, arrest of dangerous criminal, violation of law, white background
|

Kryminologia – kierunek studiów

Kierunek studiów kryminologia jest interdyscyplinarny, głównie możesz podziewać się na nim zajęć na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Kryminologia to studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy. Jeśli chcesz w przyszłości rozpocząć ten kierunek studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

Gdzie studiować kryminologię?

Kryminologia to jeden z kierunków prawo i administracja. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować kryminologię.

W trakcie studiów:

Program studiów na kryminologii obejmuje następujące przedmioty: kryminologia stosowana, etyka służb publicznych, socjologia prawa, metodologia badań społecznych, historia przestępczości i kontroli przestępczości, prawo represyjne, zagadnienia procesu karnego, wiktymologia, strategie zapobiegania przestępczości, metody badań w kryminologii, bezpieczeństwo i porządek w politykach UE, wymiar sprawiedliwości karnej, zarządzanie ryzykiem w więzieniach, resocjalizacja w społeczności lokalnej, kryminologia ilościowa, problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania, psychopatologia kryminalna, granice praw i wolności człowieka.

Po studiach:

Po ukończeniu kierunku kryminologia możesz pracować w wielkim sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *