economy
|

Ekonomia – rynki zagraniczne – kierunek studiów

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Ekonomia jako nauka zajmuje się badaniem wykorzystania wszystkich zasobów, zarówno przez pojedynczą jednostkę, jak i przez całe społeczeństwo. Kierunek studiów ekonomia – rynki zagraniczne powstał w odpowiedzi na potrzebę globalnego podejścia do gospodarki i konieczności przygotowania specjalistów w tym zakresie.

Gdzie studiować ekonomię – rynki zagraniczne?

Ekonomia – rynki zagraniczne to jeden z kierunków studiów ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonomię – rynki zagraniczne.

W trakcie studiów:

Przedmiotami których możesz się spodziewać na kierunku ekonomia – rynki zagraniczne są podstawy zarządzania, prawa, etyka, informatyka, socjologia i społeczeństwo obywatelskie, matematyka, statystyka opisowa i matematyczna, ekonometria, mikro- i makroekonomia, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo handlowe, polityka społeczna, polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, analiza rynków międzynarodowych, finanse publiczne i rynki finansowe, ekonomia integracji europejskiej, gospodarka regionalna, przedsiębiorczość międzynarodowa, rozliczenia międzynarodowe oraz systemy podatkowe na świecie, współczesne trendy w teorii ekonomii, globalny rynek kapitałowy, międzynarodowe rynki surowcowe, fundusze europejskie dla przedsiębiorców.

Po studiach:

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia – rynki zagraniczne można podjąć pracę w instytucjach finansowych, w korporacjach, w firmach państwowych i prywatnych na stanowisku analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych, specjalisty ds. rozwoju rynku, w administracji publicznej w komórkach odpowiadających za międzynarodową współpracę gospodarczą, w instytutach i firmach badawczych, we własnej firmie działającej na rynku globalnym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *