tourist tent camping in mountains
|

Turystyka zrównoważona

Turystyka zrównoważona to jeden z kierunków studiów związanych z sektorem turystycznym. Jest to dziedzina skupiająca się na opracowywaniu i monitorowaniu planów rozwoju turystyki zrównoważonej na poziomie lokalnym i regionalnym. Absolwenci tego kierunku zdobywają umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a także prowadzenia edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych.

Gdzie studiować turystykę zrównoważoną?

Turystyka zrównoważona to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować turystykę zrównoważoną, kierunek związany z ochroną środowiska.

W trakcie studiów:

Absolwent nabywa umiejętności: opracowywania i monitorowania realizacji planów rozwoju turystyki zrównoważonej w skali lokalnej i regionalnej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w oparciu o założenia turystyki zrównoważonej, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej skierowanej do turystów, społeczności lokalnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników sektora usług turystycznych.

Po studiach:

Studia na tej specjalizacji przeznaczone są dla przyszłych pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), organizacji turystycznych, agencji rozwoju regionalnego, menedżerów i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, osób, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki kulturowej, agro- i ekoturystyki.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *