Lawyer is providing information about the client's trial at the lawyer office.
||

Zarządzanie własnością intelektualną

Zarządzanie własnością intelektualną to jeden z kierunków studiów związanych z dziedziną zarządzania i prawa. Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa, oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w komercjalizacji dóbr niematerialnych i obrocie nimi. Studenci na tym kierunku poznają mechanizmy i metody zarządzania własnością intelektualną w działalności przedsiębiorstwa, zdobywają zrozumienie istoty, treści i konstrukcji praw dotyczących dóbr niematerialnych oraz poznają zasady zarządzania własnością intelektualną w instytucjach użyteczności publicznej. Zapoznają się również ze specyfiką zarządzania własnością intelektualną w szkołach, uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.

Gdzie studiować zarządzanie własnością intelektualną?

Zarządzanie własnością intelektualną to jeden z kierunków związanych z naukami społecznymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie własnością intelektualną, kierunek związany z prawem.

W trakcie studiów:

Celem studiów z zakresu zarządzania własnością intelektualną jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa, oraz umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w komercjalizacji dóbr niematerialnych i obrocie nimi, w szczególności:  – poznanie mechanizmów i metod zarządzania własnością intelektualną w działalności przedsiębiorstwa,  – zrozumienie istoty, treści i konstrukcji praw na dobrach niematerialnych, – poznanie zasad zarządzania własnością intelektualną w instytucjach użyteczności publicznej,  – zapoznanie ze specyfiką zarządzania własności intelektualną w szkołach, na uczelniach wyższych i instytutach naukowo-badawczych.

Po studiach:

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w szkolnictwie wyższym, w szkołach ponadgimnazjalnych, w instytucjach użyteczności publicznej, w przedsiębiorstwach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *