Kierunki ścisłe
||

Kierunki ścisłe

Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze w jednym. Studia na tym kierunku są studiami interdyscyplinarnymi, co oznacza, że łączą wiele dziedzin. Na program składają się zagadnienia z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki. Celem nauk ścisłych jest wyrobienie umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wielu dziedzinach, ale duży nacisk kładzie się także na zajęcia laboratoryjne, które dają słuchaczom umiejętności praktyczne oraz uczą rozumienia zasad obsługi i automatyzacji nowoczesnych urządzeń i procesów technologicznych.

Matematyka teoretyczna
||

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna to kierunek studiów, który skupia się na dogłębnym badaniu i analizie różnych dziedzin matematyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu elementów logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry, topologii, algebry liniowej z geometrią, rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych, analizy funkcjonalnej, elementów informatyki, funkcji analitycznych, wybranego oprogramowania matematycznego, analizy rzeczywistej i zespolonej, geometrii różniczkowej, analizy na rozmaitościach, algebry abstrakcyjnej, metod numerycznych, teorii grafów, optymalizacji oraz modelowania matematycznego.

Chemia – kierunek studiów
||

Chemia – kierunek studiów

Szkolna nauka nie daje wyobrażenia na temat studiów chemicznych. Niedofinansowane placówki edukacyjne nie mogą pozwolić sobie na wyposażenie laboratoriów, czy zakup odpowiednich preparatów. Lekcje prowadzone są ciasnych i przepełnionych klasach, dlatego, z konieczności, ich tematyka koncentruje się wokół teorii. Poza tym – nie ma co ukrywać, nauczycielowi łatwiej jest przedstawić kilka wzorów na tablicy niż przygotować odpowiednie eksperymenty, pozwalające na zilustrowanie opisanych w teorii reakcji. Przyczyny przedstawione powyżej nie zrażają jednak znacznej ilości abiturientów.

Matematyka – kierunek studiów
||

Matematyka – kierunek studiów

Jeszcze całkiem niedawno znaczna część studentów matematyki wybierała kierunki pedagogiczne. Część z nich pociągała perspektywa pracy dydaktycznej, inni nie widzieli dla siebie alternatyw. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. W społeczeństwie informacyjnym matematycy odgrywają zasadniczą rolę. Dzięki różnym specjalizacjom studiów stanowią istotną część kadry managerskiej w obszarach związanych z analityką ubezpieczeniową, w bankach i instytucjach finansowych, w sektorze IT oraz wielu innych dziedzinach życia. Zapraszamy do lektury dalszej części!

Fizyka – kierunek studiów
||

Fizyka – kierunek studiów

Istnieją pewne dziedziny wiedzy, które swój początek skrywają w pomroce dziejów. Bez wątpienia tak właśnie jest z fizyką. Nie zdajemy sobie sprawy z osiągnięć różnych historycznych cywilizacji w tej dziedzinie. Dzięki temu, że wiedza zwykle narasta z pokolenia na pokolenie, możemy się dziś cieszyć całkiem zaawansowanymi wiadomościami dotyczącymi materii, energii, jej przemian oraz zjawisk przyrodniczych, które można obserwować gołym okiem, przez astronomiczne teleskopy oraz procesów, które dzieją się w światach mniejszych niż rozmiary atomu.