||

Matematyka teoretyczna

Matematyka teoretyczna to kierunek studiów, który skupia się na dogłębnym badaniu i analizie różnych dziedzin matematyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu elementów logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry, topologii, algebry liniowej z geometrią, rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych, analizy funkcjonalnej, elementów informatyki, funkcji analitycznych, wybranego oprogramowania matematycznego, analizy rzeczywistej i zespolonej, geometrii różniczkowej, analizy na rozmaitościach, algebry abstrakcyjnej, metod numerycznych, teorii grafów, optymalizacji oraz modelowania matematycznego.

Gdzie studiować matematykę teoretyczną?

Matematyka teoretyczna to jeden z kierunków nauk ścisłych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować matematykę teoretyczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Elementy logiki i teorii mnogości, Analiza matematyczna, Algebra, Topologia, Algebra liniowa z geometrią, Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, Równania różniczkowe zwyczajne, Analiza funkcjonalna, Elementy informatyki, Funkcje analityczne, Wybrane oprogramowanie matematyczne, Analiza rzeczywista i zespolona, Geometria różniczkowa, Analiza na rozmaitościach, Algebra abstrakcyjna, Metody numeryczne, Teoria grafów, Optymalizacja, Modelowanie matematyczne.

Po studiach:

Absolwent Matematyki teoretycznej jest gotów podjąć stanowisko nauczyciela na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Zazwyczaj jest to jednak punkt wyjścia dla dalszego kształcenia w dziedzinie matematyki i różnych związanych z nią specjalności. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *