Kierunki w Warszawie

W Warszawie możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

 Lista wszystkich dostępnych w Warszawie  kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

 

Warszawskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność

Aktorstwo

Aktorstwo, sztuka filmu, teatru

Akustyka

Analityka medyczna

Archeologia

Architektura i urbanistyka

Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Artystyczne

Astronomia

Automatyka i robotyka

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

Bezpieczeństwo żywności

Big data i analiza danych

Biofizyka

Bioinformatyka

Biologia

Biologia medyczna

Biotechnologia

Biznes międzynarodowy

Biznesowe

Budowlane

Budownictwo

Chemia

Dietetyka

Dualne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna

Edukacja informatyczna

EEG)

Ekonometria

Ekonomia

Ekonomiczno-biznesowe

Elektroniczne

Elektronika

Elektrotechnika

Energetyka

Etnofilologie

Etnologia i antropologia kulturowa

Etyka

Farmacja i chemia medyczna

Filologia angielska (anglistyka)

Filologia arabska (arabistyka)

Filologia chińska (sinologia)

Filologia francuska (romanistyka)

Filologia grecka

Filologia hiszpańska

Filologia indyjska (indologia)

Filologia japońska (japonistyka)

Filologia klasyczna

Filologia koreańska (koreanistyka)

Filologia niderlandzka

Filologia niemiecka (germanistyka)

Filologia polska (polonistyka)

Filologia portugalska

Filologia rosyjska (rusycystyka)

Filologia skandynawska (Skandynawistyka)

Filologia słowiańska (Slawistyka)

Filologia węgierska (hungarystyka)

Filologia włoska (italianistyka)

Filologiczne

Filologie bałtyckie

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Fizyka

Fizyka medyczna

Fizyka techniczna

Geodezja i kartografia

Geografia

Geologia i zasoby naturalne

Grafika

Gry komputerowe i sztuki multimedialne

Historia

Historia sztuki

Hotelarstwo

Hotelarstwo, turystyka, sport

Human resources (HR)

Humanistyczno-społeczne

Informatyczne (IT)

Informatyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria medyczna

Inżynieria produkcji

Inżynieria środowiska

Języki Europy Wschodniej

Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej

Judaistyka i filologia hebrajska

Kierunek lekarski

kognitywistyka

Kosmetologia

krytyka

Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury

Leśnictwo

Lingwistyka stosowana

Logistyczne i transportowe (TSL)

Logistyka

Logopedia medyczna i audiologia

Lotnictwo i kosmonautyka

Marketing i public relations (PR)

Matematyka

Meblarstwo

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Medyczne

Muzyka i taniec

Nauczycielskie

Nauki o rodzinie

Neurobiologia

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE)

Ogrodnictwo

Optyka i optometria

Orientalistyka (języki azjatyckie)

Pedagogiczne

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Plastyczne

Politologia

polityka społeczna

Położnictwo

Południowo-Wschodniej

Praca socjalna

Prawo

Prawo i administracja

Prawo w biznesie

Programowanie

Projektowanie krajobrazu

Psychologia

Ratownictwo medyczne

Rolnictwo

Socjologia

Sport

Sprzedaż

Stomatologia

Stosunki międzynarodowe

Sztuka filmu

Ścisłe i przyrodnicze

Techniczne

Technika rolnicza i leśna

Technologia chemiczna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologie cyfrowe

Teleinformatyka (ICT)

Telekomunikacja

Teologia

Teoria kultury

Translatoryka

Transport

Transportowe

Turystyka

Turystyka i rekreacja

Ubezpieczenia i inwestycje

Weterynaria

Wychowanie fizyczne

Wzornictwo (design)

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie jakością

Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne

Zarządzanie publiczne

Zootechnika

 

 

Lista studiów podyplomowych w Warszawie

 

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Warszawie to:

Administracja – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Administracja – Politechnika Warszawska

Administracja – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Administracja – Uniwersytet Warszawski

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Administracja europejska | Belgia – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Afrykanistyka – Uniwersytet Warszawski

Agent Celny – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akademia biegłych – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akademia menedżera-innowatora – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akademia NeuroBiznesu – Przywództwo i Zarządzanie – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akademia przywództwa – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akademia Zarządzania Wykonawczego dla Kobiet (Executive Management Academy for Woman) – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Akcja Humanitarna (Humanitarian Action) – Uniwersytet Warszawski

Aktorstwo – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Analityka i doradztwo podatkowe – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Analityka medyczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Analiza danych – big data – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Analiza danych – big data (Advanced Analytics) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Antropozoologia – Uniwersytet Warszawski

Arabistyka – Uniwersytet Warszawski

Archeologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Archeologia – Uniwersytet Warszawski

Archeologia (Archaeology) – Uniwersytet Warszawski

Architekt innowacji – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Architektura – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Architektura – Politechnika Warszawska

Architektura – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura (Architecture) – Politechnika Warszawska

Architektura krajobrazu – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektura krajobrazu – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura przestrzeni informacyjnych – Uniwersytet Warszawski

Architektura wnętrz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Architektura wnętrz – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Architektura wnętrz – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Architektura wnętrz – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Astronomia – Uniwersytet Warszawski

Audiofonologia z protetyką słuchu – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Automatyka i robotyka – Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka stosowana – Politechnika Warszawska

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa – Politechnika Warszawska

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych – Politechnika Warszawska

Automotive Quality Expert – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Badania artystyczne – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Bazy danych i ich aplikacje – podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Bezpieczeństwo żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Big Data – Inżynieria dużych zbiorów danych – podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Big data i analiza danych (Big Data Analytics) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Bioetyka – Uniwersytet Warszawski

Biogospodarka – Politechnika Warszawska

Biogospodarka – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Bioinformatyka i biologia systemów – Uniwersytet Warszawski

Bioinżynieria zwierząt – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biologia – Uniwersytet Warszawski

Biologia – Uniwersytet Warszawski

Biologia i genetyka sądowa – Uniwersytet Warszawski

Biomateriały w farmacji – Politechnika Warszawska

Biomateriały w medycynie – Politechnika Warszawska

Biotechnologia – Politechnika Warszawska

Biotechnologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biotechnologia – Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia (Biotechnology) – Politechnika Warszawska

Biotechnologia (Biotechnology) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biznes międzynarodowy (International Business Program) – Uniwersytet Warszawski

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego – Politechnika Warszawska

Budownictwo – Politechnika Warszawska

Budownictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budownictwo – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Budownictwo – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Budownictwo – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Budownictwo (Civil Engineering) – Politechnika Warszawska

Budownictwo zrównoważone – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Business Economics – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Certyfikowany analityk systemów IT – podyplomowe w WIT Warszawa

Chemia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Chemia – Uniwersytet Warszawski

Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki – Uniwersytet Warszawski

Chemia medyczna – Uniwersytet Warszawski

Chemia sądowa – Uniwersytet Warszawski

Chemia stosowana – Uniwersytet Warszawski

Chemiczna analiza instrumentalna – Uniwersytet Warszawski

Coaching – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Coaching kryzysowy w biznesie – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Coaching stylu życia – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA w Warszawie

Coaching w edukacji – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Compensation & Benefits – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Compliance Officer – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Computer science (Informatyka) – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Cyberbezpieczeństwo – Politechnika Warszawska

Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych – podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Cywilizacja śródziemnomorska – Uniwersytet Warszawski

Człowiek w cyberprzestrzeni – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Diagnoza i terapia pedagogiczna – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Dietetyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dietetyka – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA w Warszawie

Dietetyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dietetyka – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Dietetyka w sporcie – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Dowodzenie – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dyrygentura – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziennikarstwo i medioznawstwo – Uniwersytet Warszawski

E-administracja – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

E-biznes – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

E-marketing – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

E-marketing w praktyce – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Economics – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Edukacja osób z autyzmem w oparciu o SAZ – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Egiptologia – Uniwersytet Warszawski

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (Organic Agriculture and Food Production) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomia – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Ekonomia – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ekonomia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ekonomia – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ekonomia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ekonomia – Uniwersytet Warszawski

Ekonomia – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Ekonomia (Economics) – Uniwersytet Warszawski

Ekonomia (Economics) – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Ekonomia menedżerska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ekonomia międzynarodowa (International Economic) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomiczna analiza prawa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Elektromobilność – Politechnika Warszawska

Elektronika – Politechnika Warszawska

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Warszawska

Elektronika i telekomunikacja – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Elektroradiologia – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Elektrotechnika – Politechnika Warszawska

Elektrotechnika (Electrical Engineering) – Politechnika Warszawska

Energetyka – Politechnika Warszawska

Energetyka – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Energetyka (Power Engineering) – Politechnika Warszawska

Energetyka i chemia jądrowa – Uniwersytet Warszawski

Energetyka nowej generacji (New Generation Power Engineering and Energy Markets) – Politechnika Warszawska

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Warszawski

Europeistyka – integracja europejska – Uniwersytet Warszawski

Europeistyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Europeistyka – Uniwersytet Warszawski

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii – Uniwersytet Warszawski

Executive MBA for HR Professionals – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Farmacja – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Farmacja (Pharmacy) – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Filologia angielska – anglistyka (English Studies) – Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska (anglistyka) – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia angielska (Anglistyka) – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia bałtycka – Uniwersytet Warszawski

Filologia białoruska z językiem angielskim – Uniwersytet Warszawski

Filologia fińska (Fennistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia francuska (romanistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia hiszpańska (hispanistyka) – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Filologia iberyjska – Uniwersytet Warszawski

Filologia klasyczna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – Uniwersytet Warszawski

Filologia niemiecka (Germanistyka) – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Filologia niemiecka (germanistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia nowogrecka – Uniwersytet Warszawski

Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia polskiego języka migowego – Uniwersytet Warszawski

Filologia rosyjska (Rusycystyka) – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia słowiańska (slawistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia węgierska (hungarystyka) – Uniwersytet Warszawski

Filologia włoska (italianistyka) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filologia włoska (italianistyka) – Uniwersytet Warszawski

Filozofia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Filozofia – Uniwersytet Warszawski

Finance and Accounting – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Finanse i rachunkowość (Finance and Accounting) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość (Finance and Accounting) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Finanse ilościowe (Quantitative Finance) – Uniwersytet Warszawski

Finanse, inwestycje i rachunkowość – Uniwersytet Warszawski

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) – Uniwersytet Warszawski

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia – Uniwersytet Warszawski

Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Fizjoterapia – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Fizjoterapia w sporcie – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Fizyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fizyka – Uniwersytet Warszawski

Fizyka (Physics) – Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna – Politechnika Warszawska

Fizykochemia sądowa – Uniwersytet Warszawski

Fotonika – Politechnika Warszawska

Fotonika (Photonics) – Politechnika Warszawska

Gastronomia i hotelarstwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Geodezja i kartografia – Politechnika Warszawska

Geodezja i kartografia – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Geodezja i kartografia (Geodesy and Cartography) – Politechnika Warszawska

Geodezja i kataster – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Geofizyka w geologii – Uniwersytet Warszawski

Geografia – Uniwersytet Warszawski

Geoinformatyka – Politechnika Warszawska

Geologia poszukiwawcza – Uniwersytet Warszawski

Geologia stosowana – Uniwersytet Warszawski

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Global Business, Finance and Governance) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Warszawska

Gospodarka przestrzenna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Warszawski

Grafika – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Grafika – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Grafika – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Grafika i multimedia – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Grafika komputerowa – podyplomowe w WIT Warszawa

Grafika projektowa – podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Hebraistyka – Uniwersytet Warszawski

Helwetologia – studia szwajcarskie – Uniwersytet Warszawski

Higiena stomatologiczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Hispanistyka – Uniwersytet Warszawski

Hispanistyka stosowana – Uniwersytet Warszawski

Historia – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Historia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historia – Uniwersytet Warszawski

Historia i kultura Żydów – Uniwersytet Warszawski

Historia sztuki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historia sztuki – Uniwersytet Warszawski

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HR biznes partner – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Iberystyka – Uniwersytet Warszawski

Indologia – Uniwersytet Warszawski

Indywidualne studia międzydziedzinowe MISH – Uniwersytet Warszawski

Indywidualne studia międzydziedzinowe MISMaP – Uniwersytet Warszawski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Information management (zarządzanie informacją) – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Informatyczne techniki zarządzania – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyka – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Informatyka – Politechnika Warszawska

Informatyka – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Informatyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informatyka – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Informatyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informatyka – Uniwersytet Warszawski

Informatyka – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyka – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Informatyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Informatyka – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Informatyka (Computer Science) – Politechnika Warszawska

Informatyka (Computer science) – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Informatyka i ekonometria – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Warszawski

Informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics) – Uniwersytet Warszawski

Informatyka i systemy informacyjne – Politechnika Warszawska

Informatyka i systemy informacyjne (Computer Science and Information Systems) – Politechnika Warszawska

Informatyka stosowana – Politechnika Warszawska

Informatyka stosowana – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inspektor ochrony danych osobowych (RODO) – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Instrumentalistyka – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Interdyscyplinarna ocena i postępowanie w zakresie podstawowej opieki nad seniorem – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

International Business Economics – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

International Relations – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

International Relations and European Studies – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Warszawska

Inżynieria danych i analityka biznesowa (Data Science and Business Analytics) – Uniwersytet Warszawski

Inżynieria ekologiczna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria geoprzestrzenna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Warszawska

Inżynieria i analiza danych (Data Science) – Politechnika Warszawska

Inżynieria i gospodarka wodna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria Internetu rzeczy – Politechnika Warszawska

Inżynieria kosmiczna i satelitarna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

Inżynieria materiałowa – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inżynieria materiałowa (Materials Science and Engineering) – Politechnika Warszawska

Inżynieria nanostruktur – Uniwersytet Warszawski

Inżynieria obliczeniowa – Uniwersytet Warszawski

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych – Politechnika Warszawska

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych (Electric and Hybrid Vehicles Engineering) – Politechnika Warszawska

Inżynieria sieci teleinformatycznych – podyplomowe w WIT Warszawa

Inżynieria systemów bezzałogowych – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Inżynieria systemów biotechnicznych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska – Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria Środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska (Engineering Infrastructure) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska (Environmental Engineering) – Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania – Politechnika Warszawska

Iranistyka – Uniwersytet Warszawski

Japonistyka – Uniwersytet Warszawski

Jazz i muzyka estradowa – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Język angielski w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem – Uniwersytet Warszawski

Kadry i płace – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Kierunek lekarski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunek lekarski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek lekarski – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski (english medical division) – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski na Uczelni Medycznej w Warszawie

Kierunek lekarsko-dentystyczny – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny (english dentistry division) – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierunek menedżerski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów na SGGW

Kierunki studiów na WAT

Kognitywistyka – Uniwersytet Warszawski

Komercjalizacja innowacji – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kompozycja i teoria muzyki – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka – Uniwersytet Warszawski

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontrola zarządcza IT/ICT – podyplomowe w WIT Warszawa

Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Koreanistyka – Uniwersytet Warszawski

Kosmetologia na Uczelnia Medycznej w Warszawie

Kryminalistyka i nauki sądowe – Uniwersytet Warszawski

Kryminologia – Uniwersytet Warszawski

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kultura Japonii – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kultura wschodu starożytnego – Uniwersytet Warszawski

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Law in Business Management – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Law in International Relations – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Law in International Relations and Business – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Lean Management – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Lean management healthcare – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Legislacja w praktyce – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Leśnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Warszawski

Logistyka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Logistyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Logistyka – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Logistyka ekonomiczna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Logistyka ekonomiczna – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Logistyka i administrowanie w mediach – Uniwersytet Warszawski

Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Logopedia – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Logopedia ogólna i kliniczna – Uniwersytet Warszawski

Logopedia ogólna i kliniczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lotnictwo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Warszawska

Lotnictwo i kosmonautyka – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Lotnictwo i kosmonautyka (Aerospace Engineering) – Politechnika Warszawska

Malarstwo – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Management – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Manager e-commerce – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Marketing i sprzedaż – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Matematyka – Politechnika Warszawska

Matematyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Matematyka – Uniwersytet Warszawski

Matematyka i analiza danych – Politechnika Warszawska

MBA Energetyka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

MBA in Quality Management – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

MBA Logistyka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

MBA w Lotnictwie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

MBA w Ochronie Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

MBA Zarządzanie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Meblarstwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Warszawska

Mechanika i budowa maszyn – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Mechanika i projektowanie maszyn – Politechnika Warszawska

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych – Politechnika Warszawska

Mechatronika – Politechnika Warszawska

Mechatronika – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Mechatronika (Mechatronics) – Politechnika Warszawska

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych – Politechnika Warszawska

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych (Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery) – Politechnika Warszawska

Mediacje rodzinne i karne – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Menadżer jakości i bezpieczeństwa żywności – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego Warszawa

Menedżer jakości – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Quantitative Methods in Economics and Information Systems) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowa ekonomia (International Economics) – Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowe finanse i rachunkowość (Finance, International Investment and Accounting) – Uniwersytet Warszawski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Business) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Międzynarodowe studia z filozofii (International Studies in Philosophy) – Uniwersytet Warszawski

Międzywydziałowe studia ochrony środowiska – Uniwersytet Warszawski

Mongolistyka i tybetologia – Uniwersytet Warszawski

Muzeologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Muzyka kościelna – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzykologia – Uniwersytet Warszawski

Nanoinżynieria – Uniwersytet Warszawski

Nanomateriały i nanotechnologie – Politechnika Warszawska

Nauczanie dzieci języka angielskiego (Graduate Programme in Teaching English to Young Learners) – Uniwersytet Warszawski

Nauczanie fizyki – Uniwersytet Warszawski

Nauczanie języków obcych – Uniwersytet Warszawski

Nauki o rodzinie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Negocjacje i mediacje biznesowe – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Negocjacje, mediacje oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Neuro-przywództwo – podyplomowe studia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Neurologopedia – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

New media arts (grafika) – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Nowoczesna inżynieria i gospodarka wodna (Modern Engineering in Water Management) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoczesne materiały w budownictwie – Politechnika Warszawska

Nowoczesne materiały w IT/ICT – Politechnika Warszawska

Nowoczesne materiały w lotnictwie i kosmonautyce – Politechnika Warszawska

Nowoczesne materiały w motoryzacji – Politechnika Warszawska

Nowoczesne materiały w technologii chemicznej – Politechnika Warszawska

Obronność – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji (RODO) – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Ochrona dóbr kultury i środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska – Politechnika Warszawska

Ochrona środowiska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona Środowiska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona środowiska – Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ochrona środowiska (Restoration and Management of Environment) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona Środowiska (Sustainability Studies) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ochrona zdrowia roślin – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo (Horticulture) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Optoelektronika – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Optometria – Uniwersytet Warszawski

Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Organizowanie rynku pracy – Uniwersytet Warszawski

Papiernictwo i poligrafia – Politechnika Warszawska

Pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika – Uniwersytet Warszawski

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Pedagogika i doradztwo zawodowe – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Pedagogika nauczycielska – Uniwersytet Warszawski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Warszawski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Warszawski

Pedagogika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika zdolności i informatyki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Pielęgniarstwo – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pielęgniarstwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pielęgniarstwo na Uczelni Medycznej w Warszawie

Podatki i prawo podatkowe – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Politologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Politologia – Uniwersytet Warszawski

Politologia (Graduate Programme in Political Science) – Uniwersytet Warszawski

Politologia (Undergraduate Programme in Political Science)  – Uniwersytet Warszawski

Polityka i ekonomia europejska (European Politics and Economics) – Uniwersytet Warszawski

Polityka społeczna – Uniwersytet Warszawski

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym – Uniwersytet Warszawski

Położnictwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Pomoc humanitarna – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Portugalistyka – Uniwersytet Warszawski

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Praca socjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Praca socjalna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Praca socjalna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca socjalna – Uniwersytet Warszawski

Praktyczna psychologia sportu – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Prawo – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prawo – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Prawo – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prawo – Uniwersytet Warszawski

Prawo dla urzędników „niebędących” prawnikami – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo egzekucyjne i windykacja należności – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo finansowe i skarbowość – Uniwersytet Warszawski

Prawo gospodarcze i karne gospodarcze – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo i zarządzanie w sektorze mody – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo kompendium wiedzy prawniczej – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo lotnicze – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo lotnicze z licencją pilota (Aviation Law and Professional Pilot Licence) – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo międzynarodowe i służba zagraniczna – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo ochrony środowiska – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo podatkowe – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo pracy – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo spółek – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo technologii blockchain – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo ubezpieczeniowe – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo Unii Europejskiej – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo w biznesie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Prawo w biznesie nowych technologii – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Prawo w samorządzie terytorialnym – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo w zarządzaniu biznesem – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo własności intelektualnej – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Prawo zatrudnienia – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Problematyka zorganizowanej przestępczości i terroryzmu – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja – Uniwersytet Warszawski

Przywództwo w firmie (Business leadership) – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Psychodietetyka – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Psychologia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Psychologia – Uniwersytet Warszawski

Psychologia medyczna – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Psychologia w zarządzaniu – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Psychologia w zarządzaniu – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Publikowanie współczesne – Uniwersytet Warszawski

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Rachunkowość i podatki – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Rachunkowość i rewizja finansowa – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Radiogenomika – Uniwersytet Warszawski

Ratownictwo medyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ratownictwo medyczne – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Ratownictwo medyczne na Uczelni Medycznej w Warszawie

Rehabilitacja dzieci i niemowląt – podyplomowe na Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Rehabilitacja w geriatrii – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Religie Azji i Afryki: buddyzm, islam i inne (Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Other) – Uniwersytet Warszawski

Reżyseria – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Reżyseria dźwięku – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Robotyka i automatyka – Politechnika Warszawska

Robotyka i automatyka (Robotics and Automatic Control) – Politechnika Warszawska

Rolnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo obrotu nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami – Uniwersytet Warszawski

Rzeźba – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Samorząd terytorialny i polityka regionalna – Uniwersytet Warszawski

Scenografia – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sinologia – Uniwersytet Warszawski

Six Sigma green belt – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Socjologia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Socjologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Socjologia – Uniwersytet Warszawski

Socjologia biznesu i mediów – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Socjologia cyfrowa – Uniwersytet Warszawski

Socjologia interwencji społecznych – Uniwersytet Warszawski

Socjologia stosowana i antropologia społeczna – Uniwersytet Warszawski

Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Specjalistyczne studia teologiczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Specjalistyczne studia teologiczne (Specialized theological studies) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sport – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Stosowana psychologia zwierząt – Uniwersytet Warszawski

Stosunki miedzynarodowe (Undergraduate Programme in International Relations)  – Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe (Graduate Programme in International Relations) – Uniwersytet Warszawski

Studia amerykanistyczne – Uniwersytet Warszawski

Studia euroazjatyckie – Uniwersytet Warszawski

Studia filologiczno – kulturoznawcze – Uniwersytet Warszawski

Studia miejskie – Uniwersytet Warszawski

Studia mongolskie i tybetańskie (Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies) – Uniwersytet Warszawski

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią (rusycystyka, slawistyka) – Uniwersytet Warszawski

Studia regionalne i lokalne – Uniwersytet Warszawski

Studia wschodnie – Uniwersytet Warszawski

Studium coachingu – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Studium prawa i gospodarki samorządu terytorialnego – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Studium prawa sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Studium trenerów i coachów – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Studium zamówień publicznych – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Szkic Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Warszawski

Szkic Kultura wschodu starożytnego – Uniwersytet Warszawski

Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Sztuka mediów – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sztuka nowych mediów (grafika) – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Sztuka pisania – Uniwersytet Warszawski

Sztuki społeczne  – Uniwersytet Warszawski

Sztuki wyzwolone (Artes Liberales) – Uniwersytet Warszawski

Taniec – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Techniki dentystyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Technologia biomedyczna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia chemiczna – Politechnika Warszawska

Technologia chmury obliczeniowej – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Technologia drewna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia leśna (Forest Information Technology) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia żywności i żywienie człowieka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia żywności i żywienie człowieka (Food Science: Technology and Nutrition) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technologia żywności i żywienie człowieka (Master in Food Systems) – Uniwersytet Warszawski

Technologie energii odnawialnej – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Telekomunikacja – Politechnika Warszawska

Telekomunikacja (Telecommunications) – Politechnika Warszawska

Teologia – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Teologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Terapia zajęciowa – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Title

Toksykologia z elementami kryminalistyki – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Towaroznawstwo i marketing żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

TPM champion. utrzymanie ruchu w praktyce – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Transport – Politechnika Warszawska

Transport – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Transport (Transport) – Politechnika Warszawska

Transport i logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Trener personalny – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Turkologia – Uniwersytet Warszawski

Turystyka i rekreacja – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Turystyka i rekreacja – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Turystyka i rekreacja – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VISTULA w Warszawie

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Uczenie maszynowe (Machine Learning) – Uniwersytet Warszawski

Ukrainistyka z językiem angielskim  – Uniwersytet Warszawski

Wczesne wspomaganie rozwoju z wczesną interwencją terapeutyczną – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Weterynaria – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Weterynaria (Veterinary Medicine) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) – Uniwersytet Warszawski

Wiedza o teatrze – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Wokalistyka – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wycena nieruchomości – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wzornictwo – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wzornictwo – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zagadnienia legislacyjne – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Zamówienia publiczne – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Zamówienia publiczne – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Zapobieganie przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzanie  – Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Zarządzanie – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie – Politechnika Warszawska

Zarządzanie – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie (Management) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej – Politechnika Warszawska

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS) – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie BHP – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie Big Data  – Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzanie finansami i rachunkowość  – Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie i dowodzenie – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production)- Politechnika Warszawska

Zarządzanie i prawo oświatowe – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie informacją – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie digitalizacji – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie międzynarodowe i komunikacja międzykulturowa – Global MBA (International Management and Intercultural Communication – Global MBA) – Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie nieruchomościami – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną – podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie procesami w logistyce 4.0 – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie produkcją w praktyce – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie projektami – podyplomowe w WIT Warszawa

Zarządzanie projektami – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie sprzedażą – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie w wirtualnym środowisku – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) – podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) – podyplomowe w UTH Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie zdrowiem człowieka z elementami psychobiologii – podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie – Uniwersytet Warszawski

Zdrowie publiczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdrowie publiczne – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zdrowie Publiczne – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Zootechnika – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zrównoważony rozwój (Sustainable Development)  – Uniwersytet Warszawski

Żywienie człowieka i ocena żywności – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *