Kierunki w Poznaniu

W Poznaniu możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

 

Aktualna lista wszystkich dostępnych w Poznaniu kierunków studiów

 

Poznańskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność

Aktorstwo

Aktorstwo, sztuka filmu, teatru

Akustyka

Analityka medyczna

Archeologia

Architektura i urbanistyka

Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Artystyczne

Astronomia

Automatyka i robotyka

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

Bezpieczeństwo żywności

Big data i analiza danych

Biofizyka

Bioinformatyka

Biologia

Biologia medyczna

Biotechnologia

Biznes międzynarodowy

Biznesowe

Budowlane

Budownictwo

Chemia

Dietetyka

Dualne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna

Edukacja informatyczna

EEG)

Ekonometria

Ekonomia

Ekonomiczno-biznesowe

Elektroniczne

Elektronika

Elektrotechnika

Energetyka

Etnofilologie

Etnologia i antropologia kulturowa

Etyka

Farmacja i chemia medyczna

Filologia angielska (anglistyka)

Filologia arabska (arabistyka)

Filologia chińska (sinologia)

Filologia francuska (romanistyka)

Filologia grecka

Filologia hiszpańska

Filologia indyjska (indologia)

Filologia japońska (japonistyka)

Filologia klasyczna

Filologia koreańska (koreanistyka)

Filologia niderlandzka

Filologia niemiecka (germanistyka)

Filologia polska (polonistyka)

Filologia portugalska

Filologia rosyjska (rusycystyka)

Filologia skandynawska (Skandynawistyka)

Filologia słowiańska (Slawistyka)

Filologia węgierska (hungarystyka)

Filologia włoska (italianistyka)

Filologiczne

Filologie bałtyckie

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Fizyka

Fizyka medyczna

Fizyka techniczna

Geodezja i kartografia

Geografia

Geologia i zasoby naturalne

Grafika

Gry komputerowe i sztuki multimedialne

Historia

Historia sztuki

Hotelarstwo

Hotelarstwo, turystyka, sport

Human resources (HR)

Humanistyczno-społeczne

Informatyczne (IT)

Informatyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria medyczna

Inżynieria produkcji

Inżynieria środowiska

Języki Europy Wschodniej

Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej

Judaistyka i filologia hebrajska

Kierunek lekarski

kognitywistyka

Kosmetologia

krytyka

Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury

Leśnictwo

Lingwistyka stosowana

Logistyczne i transportowe (TSL)

Logistyka

Logopedia medyczna i audiologia

Lotnictwo i kosmonautyka

Marketing i public relations (PR)

Matematyka

Meblarstwo

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Medyczne

Muzyka i taniec

Nauczycielskie

Nauki o rodzinie

Neurobiologia

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE)

Ogrodnictwo

Optyka i optometria

Orientalistyka (języki azjatyckie)

Pedagogiczne

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Pielęgniarstwo

Plastyczne

Politologia

polityka społeczna

Położnictwo

Południowo-Wschodniej

Praca socjalna

Prawo

Prawo i administracja

Prawo w biznesie

Programowanie

Projektowanie krajobrazu

Psychologia

Ratownictwo medyczne

Rolnictwo

Socjologia

Sport

Sprzedaż

Stomatologia

Stosunki międzynarodowe

Sztuka filmu

Ścisłe i przyrodnicze

Techniczne

Technika rolnicza i leśna

Technologia chemiczna

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologie cyfrowe

Teleinformatyka (ICT)

Telekomunikacja

Teologia

Teoria kultury

Translatoryka

Transport

Transportowe

Turystyka

Turystyka i rekreacja

Ubezpieczenia i inwestycje

Weterynaria

Wychowanie fizyczne

Wzornictwo (design)

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie jakością

Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne

Zarządzanie publiczne

Zootechnika

 

 

Sprawdź również listę Studiów podyplomowych w Poznaniu 

 

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Poznaniu to:

Administracja – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Akustyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Analityka medyczna – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Analityka żywności – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Analiza i przetwarzanie danych – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Animacja – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Aplikacje Internetu rzeczy – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Archeologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Architektura – Politechnika Poznańska

Architektura – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura wnętrz – Politechnika Poznańska

Architektura wnętrz – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Astronomia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Automatyka i robotyka – Politechnika Poznańska

Bałkanistyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Biofizyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Bioinformatyka – Politechnika Poznańska

Biologia stosowana – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biotechnologia medyczna – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Budownictwo – Politechnika Poznańska

Budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering) – Politechnika Poznańska

Chemia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Chemia (Chemistry) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Chemia aplikacyjna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Chemia materiałowa – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Design krajobrazu – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Dialog i doradztwo społeczne  – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Dietetyka – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Dietetyka – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Gorzów Wielkopolski)

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dietetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dyrygentura – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Edukacja techniczno-informatyczna – Politechnika Poznańska

Ekoenergetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ekonomia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Elektromobilność – Politechnika Poznańska

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Poznańska

Elektroradiologia – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Elektrotechnika – Politechnika Poznańska

Energetyka – Politechnika Poznańska

Etnolingwistyka  – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Etnologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Europejskie studia prawnicze (European legal studies) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Filmoznawstwo i kultura mediów – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielsko-celtycka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia arabska (arabistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia chińska (Sinologia) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia hebrajska (Hebraistyka ) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia hiszpańska (hispanistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia indonezyjsko-malajska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia indyjska (Indologia) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia japońska (Japonistyka)- Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia klasyczna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia koreańska (koreanistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia litewska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia łotewska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia niemiecka (germanistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia nowogrecka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska jako obca – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia portugalska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia romańska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia rumuńska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia skandynawska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia ukraińska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia węgierska (hungarystyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia wietnamska (wietnamistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filologia włoska (italianistyka) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Finanse (Finance) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Finanse, audyt, inwestycje – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Gorzów Wielkopolski)

Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Fizyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Fizyka medyczna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Fizyka techniczna – Politechnika Poznańska

Fotografia – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Geodezja i kartografia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Geografia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Geoinformacja – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Geologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gospodarka i ekonomia w dziejach – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gospodarka turystyczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Gospodarka wodna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (Piła)

Grafika artystyczna – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Grafika projektowa – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Handel międzynarodowy – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Historia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Historia sztuki – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Historyczne praktyki wykonawcze – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Humanistyka w szkole (polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Humanistyka w szkole (polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka – Politechnika Poznańska

Informatyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Informatyka stosowana – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instrumentalistyka – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Intermedia – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Poznańska

Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Poznańska

Inżynieria cyklu życia produktu (Product Lifecycle Engineering) – Politechnika Poznańska

Inżynieria farmaceutyczna – Politechnika Poznańska

Inżynieria i gospodarka wodna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inżynieria materiałowa – Politechnika Poznańska

Inżynieria rolnicza – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inżynieria środowiska – Politechnika Poznańska

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jakość i bezpieczeństwo żywności – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakość i rozwój produktu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jazz i muzyka estradowa – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Język niemiecki i komunikacja w biznesie- Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Językoznawstwo angielskie (English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Kartografia i geomatyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek lekarsko-dentystyczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunek prawno-ekonomiczny – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunek prawno-ekonomiczny – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Kognitywistyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Kompozycja i teoria muzyki – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Komunikacja europejska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (Gniezno)

Kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kulturoznawstwo – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Kuratorstwo i teorie sztuki – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Lekarski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Leśnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lingwistyka kulturowa – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Lingwistyka stosowana – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Literatura powszechna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Logistyka w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Poznańska

Malarstwo – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Marketing i sprzedaż – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Matematyka – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Matematyka finansowa (Quantitative Finance) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Matematyka w technice – Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa pojazdów – Politechnika Poznańska

Mechatronika – Politechnika Poznańska

Media interaktywne i widowiska – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Muzykologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Nadzór i kontrola – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nauczanie matematyki i informatyki – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Neurobiologia – Poznań (UPP, UMP, UAM, AWF)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna – Poznań (UPP, UAM)

Ochrona środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogrodnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Optometria – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Optometria – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Pedagogika – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Polacy i Niemcy w Europie – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Politologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Polityka społeczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Położnictwo – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Praca socjalna – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Prawo – Uniwersytet im. Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Prawo – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Prawo europejskie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Projektowanie kultury – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (Gniezno)

Projektowanie mebla – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Projektowanie mebli – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Protetyka słuchu – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Psychologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Rachunkowość i finanse biznesu – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Reżyseria dźwięku – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Rolnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rzeźba – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Scenografia – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Socjologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Sport – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Studia Europy Środkowej i Bałkanów (Central European and Balkan Studies) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Studia języka angielskiego (English Studies: Literature and Culture) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Studia niderlandystyczne – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Studia slawistyczne – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Studia śródziemnomorskie – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) – Politechnika Poznańska

Sztuka i nauki wyzwolone (Liberal Arts and Sciences) – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Sztuka pisania – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Środowiska transformacji, innowacji i zrównoważonego rozwoju (Transition, Innovation and Sustainability Environments) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Taniec w kulturze fizycznej – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Techniki dentystyczne – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Technologia chemiczna – Politechnika Poznańska

Technologia drewna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technologie informatyczne – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu (Piła)

Technologie komputerowe – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Technologie obiegu zamkniętego – Politechnika Poznańska

Technologie ochrony środowiska – Politechnika Poznańska

Teleinformatyka – Politechnika Poznańska

Teologia – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Terapia zajęciowa – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Tłumaczenie pisemne i multimedialne – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Transport – Politechnika Poznańska

Turystyka i rekreacja – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Weterynaria – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wiedza o teatrze – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Wokalistyka – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Wschodoznawstwo – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznegow Poznaniu (Gorzów Wielkopolski)

Wzornictwo – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Poznańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie i prawo w biznesie -Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie innowacjami (Innovation Management) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie państwem – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie produktami i procesami (Product & Process Management) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie środowiskiem – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie w biznesie (Bachelor in Business Administration) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zintegrowane planowanie rozwoju – Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Żywienie zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *