Kierunki w Szczecinie

W Szczecinie możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

 

Lista wszystkich dostępnych w Szczecinie  kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich:

 

Szczecińskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Ekonomiczno-biznesowe,Prawo i administracja,Zarządzanie,Zarządzanie publiczne

Administracja i samorządność,Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne

Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji,Artystyczne,Graficzne,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT)

Akwakultura i rybactwo,Ścisłe i przyrodnicze

Analityka medyczna,Medyczne

Architektura i urbanistyka,Techniczne

Architektura krajobrazu,Architektura wnętrz,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne

Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze

Architektura wnętrz,Artystyczne,Graficzne,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT)

Artystyczne,Edukacja artystyczna

Artystyczne,Graficzne,Grafika

Artystyczne,Muzyka i taniec

Artystyczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne,Plastyczne

Artystyczne,Plastyczne

Artystyczne,Wzornictwo (design)

Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne

Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo informacji,E-biznes,Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie informacją i infobrokering

Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne

Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne,Wojskowe,Wojskowość

Bezpieczeństwo,Budowlane,Inżynieria i gospodarka wodna,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa,Techniczne

Bezpieczeństwo,Humanistyczno-społeczne,Kryminalistyka i kryminologia,Psychologia,Psychologiczne

Bezpieczeństwo,Inżynieria i systemy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo,Wojskowe

Bibliotekoznawstwo,Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie informacją i infobrokering

Biologia medyczna,Biologiczne,Medyczne,Mikrobiologia,Ścisłe i przyrodnicze

Biologia,Biologiczne,Kryminalistyka i kryminologia,Prawo i administracja,Ścisłe i przyrodnicze

Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze

Biologiczne,Mikrobiologia,Ścisłe i przyrodnicze

Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze

Budowlane,Budownictwo,Inżynieria i gospodarka wodna,Techniczne

Budowlane,Budownictwo,Techniczne

Budowlane,Inżynieria i gospodarka wodna,Techniczne

Budowlane,Inżynieria środowiska,Techniczne

Chemia,Chemiczne,Ścisłe i przyrodnicze

Chemiczne,Inżynieria chemiczna i procesowa,Techniczne,Technologia chemiczna

Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna

Dietetyka,Medyczne,Psychologiczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)

Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)

Doradztwo i coaching,Humanistyczno-społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury

Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka

Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe

Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie

Ekonomia,Ekonomiczno-biznesowe,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie

Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość

Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne

Ekonomiczno-biznesowe,Humanistyczno-społeczne,Negocjacje i mediacje biznesowe,Stosunki międzynarodowe

Ekonomiczno-biznesowe,Inżynieria produkcji,Techniczne,Zarządzanie i inżynieria produkcji

Ekonomiczno-biznesowe,Marketing i public relations (PR),Sprzedaż

Ekonomiczno-biznesowe,Nieruchomości

Ekonomiczno-biznesowe,Ubezpieczenia i inwestycje,Zarządzanie

Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie

Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne

Elektroniczne,Informatyczne (IT),Teleinformatyka (ICT)

Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne

Energetyczne,Energetyka,Techniczne

Energetyczne,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze

Farmacja i chemia medyczna,Medyczne

Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne

Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne

Filologia francuska (romanistyka),Filologiczne

Filologia hiszpańska, portugalska (iberystyka),Filologiczne

Filologia niemiecka (germanistyka),Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Lingwistyka stosowana

Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne

Filologia norweska,Filologiczne

Filologia polska (polonistyka),Filologiczne

Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej

Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej,Translatoryka

Filologia włoska (italianistyka),Filologiczne,Humanistyczno-społeczne,Religioznawstwo

Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne

Fizjoterapia,Hotelarstwo, turystyka, sport,Medyczne,Sport,Wychowanie fizyczne

Fizjoterapia,Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)

Fizjoterapia,Medyczne

Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze

Geodezja i kartografia,Techniczne

Geografia,Ścisłe i przyrodnicze

Geologia i zasoby naturalne,Ścisłe i przyrodnicze

Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne

Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne,Nauczycielskie,Pedagogiczne

Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja

Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne

Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury

Humanistyczno-społeczne,Medyczne,Pedagogiczne,Pedagogika,Pielęgniarstwo,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie

Humanistyczno-społeczne,Politologia

Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie

Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne

Humanistyczno-społeczne,Socjologia

Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe

Humanistyczno-społeczne,Teologia

Humanistyczno-społeczne,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w kulturze i sztuce

Informatyczne (IT),Informatyka

Informatyczne (IT),Informatyka w biznesie

Informatyczne (IT),Informatyka,Nauczycielskie,Pedagogiczne

Inżynieria materiałowa,Techniczne

Inżynieria produkcji,Techniczne

Inżynieria środowiska,Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne

Kierunek lekarski,Medyczne

Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)

Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka

Logistyczne i transportowe (TSL),Nawigacja,Transportowe

Logistyczne i transportowe (TSL),Transport,Transportowe

Logopedia,Pedagogiczne

Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze

Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne

Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne,Wojskowe,Wojskowość

Medyczne,Pielęgniarstwo

Medyczne,Położnictwo

Medyczne,Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne,Zarządzanie publiczne

Medyczne,Stomatologia

Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne

Nanotechnologia,Techniczne

Nauczycielskie,Pedagogiczne

Nauczycielskie,Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oceanografia,Ścisłe i przyrodnicze

Oceanotechnika,Techniczne,Transport

Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze

Ogrodnictwo,Ścisłe i przyrodnicze

Ogrodnictwo,Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka

Optyka i optometria,Techniczne

Pedagogiczne,Pedagogika

Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogiczne,Pedagogika specjalna

Pedagogiczne,Pedagogika specjalna,Psychologiczne

Pedagogiczne,Zarządzanie publiczne,Zarządzanie w oświacie

Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo

Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo w biznesie

Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze

Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka

Ścisłe i przyrodnicze,Weterynaria,Zootechnika

Ścisłe i przyrodnicze,Zootechnika

 

 

Lista studiów podyplomowych w Szczecinie

 

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Szczecinie to:

Administracja – Uniwersytet Szczeciński

Akwakultura i rybołówstwo (Aquaculture and Fisheries) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Analityka medyczna –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Animacja kultury – Uniwersytet Szczeciński

Archeologia – Uniwersytet Szczeciński

Architektura – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura krajobrazu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna – Akademia Sztuki w Szczecinie

Automatyka i robotyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bałtyckie studia kulturowe – Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo i higiena pracy – podyplomowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo w biznesie i administracji – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Collegium Balticum w Szczecinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo wodne – Uniwersytet Szczeciński

Biologia – Uniwersytet Szczeciński

Biologiczne podstawy kryminalistyki  – Uniwersytet Szczeciński

Biotechnologia  – Uniwersytet Szczeciński

Biotechnologia –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Biotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia (Biotechnology) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budowa jachtów – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budownictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budownictwo – organizacja i zarządzanie w budownictwie – inżynier europejski (European Civil Engineering Management) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Budownictwo (Civil Engineering) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Chemia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Chłodnictwo i Klimatyzacja- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Diagnostyka sportowa – Uniwersytet Szczeciński

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Dietetyka – Collegium Balticum w Szczecinie

Dietetyka – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Szczeciński

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami – Uniwersytet Szczeciński

Edukacja artystyczna – Uniwersytet Szczeciński

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Akademia Sztuki w Szczecinie

Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Ekonomia – Uniwersytet Szczeciński

Ekonomia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ekonomia (Economics) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ekonomia i aplikacje IT (Economics and IT Applications) – Uniwersytet Szczeciński

Ekonomiczno-prawny – Uniwersytet Szczeciński

Elektrotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Energetyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Familiologia – Uniwersytet Szczeciński

Farmacja –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Filologia angielska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia germańska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia hiszpańska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia norweska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia polska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia romańska – Uniwersytet Szczeciński

Filologia rosyjska – Uniwersytet Szczeciński

Filozofia – Uniwersytet Szczeciński

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Szczeciński

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Fizjoterapia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Fizyka – Uniwersytet Szczeciński

Genetyka i biologia eksperymentalna – Uniwersytet Szczeciński

Geodezja i kartografia – Politechnika Morska w Szczecinie

Geografia – Uniwersytet Szczeciński

Geoinformatyka – Politechnika Morska w Szczecinie

Geologia – Uniwersytet Szczeciński

Gerontologia i geriatria z e-medycyną – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Gospodarka nieruchomościami – Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka wodna – podyplomowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Grafika – Akademia Sztuki w Szczecinie

Historia – Uniwersytet Szczeciński

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Informatyka – Collegium Balticum w Szczecinie

Informatyka – Politechnika Morska w Szczecinie

Informatyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Informatyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Informatyka dla nauczycieli – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Szczeciński

Informatyka w biznesie – Uniwersytet Szczeciński

Inspektor ochrony danych osobowych (RODO) – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Instrumentalistyka – Akademia Sztuki w Szczecinie

Integracja sensoryczna – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Inżynieria bezpieczeństwa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria chemiczna i procesowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria materiałowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria materiałowa (Materials Science and Engineering) – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria środowiska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria transportu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem – Uniwersytet Szczeciński

Kierunek lekarski (Medicine) –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek lekarsko-dentystyczny (Dentistry) –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kognitywistyka komunikacji – Uniwersytet Szczeciński

Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Komunikacja globalna (Global Communication) – Uniwersytet Szczeciński

Kosmetologia – Collegium Balticum w Szczecinie

Kosmetologia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kynologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Lekarski –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lekarsko-dentystyczny –  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Lingwistyka dla biznesu (tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie) – Uniwersytet Szczeciński

Logistyka – Politechnika Morska w Szczecinie

Logistyka – Uniwersytet Szczeciński

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Logistyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Logopedia – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Malarstwo – Akademia Sztuki w Szczecinie

Managment instytucji publicznych i public relations – Uniwersytet Szczeciński

Marketing i sprzedaż – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Matematyka – Uniwersytet Szczeciński

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Morska w Szczecinie

Mechanika i budowa maszyn – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Mechatronika – Politechnika Morska w Szczecinie

Mechatronika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Media i cywilizacja – Uniwersytet Szczeciński

Mediacja międzykulturowa – Uniwersytet Szczeciński

Medyczny trener personalny – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Menedżer dziedzictwa kulturowego – Uniwersytet Szczeciński

Mikrobiologia – Uniwersytet Szczeciński

Mikrobiologia stosowana – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nanotechnologia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nauczycielskie (kwalifikacyjne) – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Nauczycielskie kwalifikacyjne (Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela) – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Nauki o polityce – Uniwersytet Szczeciński

Nauki społeczne (Social Sciences)  – Uniwersytet Szczeciński

Nawigacja  – Politechnika Morska w Szczecinie

Nawigacja (Navigation)  – Politechnika Morska w Szczecinie

Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Neuropsychodietetyka – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Oceanografia – Uniwersytet Szczeciński

Oceanotechnika  – Politechnika Morska w Szczecinie

Oceanotechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego – Uniwersytet Szczeciński

Ochrona środowiska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Odnawialne źródła energii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogrodnictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Optyka okularowa – Uniwersytet Szczeciński

Organizacja i zarządzanie oświatą – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Pedagogika – Collegium Balticum w Szczecinie

Pedagogika – Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Collegium Balticum Szczecin

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Szczeciński

Pielęgniarstwo – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Plastyka i technika dla nauczycieli – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Położnictwo – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Położnictwo (Nursing) – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Praca socjalna – Uniwersytet Szczeciński

Prawo – Uniwersytet Szczeciński

Prawo Internetu i ochrony informacji – Uniwersytet Szczeciński

Prawo medyczne – Uniwersytet Szczeciński

Prawo ochrony zasobów naturalnych – Uniwersytet Szczeciński

Prawo służb mundurowych – Uniwersytet Szczeciński

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedsiębiorczość i inwestycje – Uniwersytet Szczeciński

Przekład rosyjsko – polski z dodatkowym językiem obcym – Uniwersytet Szczeciński

Psychologia – Uniwersytet Szczeciński

Psychologia śledcza – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Psychologia zdrowia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Rolnictwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rybactwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rynek nieruchomości – Uniwersytet Szczeciński

Socjologia – Uniwersytet Szczeciński

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne  – Uniwersytet Szczeciński

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Szczeciński

Studia nad wojną i wojskowością – Uniwersytet Szczeciński

Studia pisarskie – Uniwersytet Szczeciński

Sztuka mediów – Akademia Sztuki w Szczecinie

Technologia chemiczna – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia chemiczna (Chemical Engineering)  – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Technologia żywności i żywienie człowieka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Teleinformatyka – Politechnika Morska w Szczecinie

Teleinformatyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Teologia – Uniwersytet Szczeciński

Transport – Politechnika Morska w Szczecinie

Transport – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Szczeciński

Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Uprawa winorośli i winiarstwo – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Wiedza o społeczeństwie – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Wokalistyka – Akademia Sztuki w Szczecinie

Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Szczeciński

Wzornictwo – Akademia Sztuki w Szczecinie

Zarządzanie – Politechnika Morska w Szczecinie

Zarządzanie – Uniwersytet Szczeciński

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Zarządzanie – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Morska w Szczecinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie kryzysowe – podyplomowe na Collegium Balticum w Szczecinie

Zarządzanie publiczne (Public management) – Uniwersytet Szczeciński

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Szczeciński

Zootechnika – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Żegluga śródlądowa – Politechnika Morska w Szczecinie

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *