Kulturoznawstwo Azji i Afryki – kierunek studiów
|

Kulturoznawstwo Azji i Afryki – kierunek studiów

Na studiach kulturoznawstwo Azji i Afryki studenci zdobywają wszechstronną wiedzę o kulturach, historii, językach i społecznościach tych dwóch kontynentów. Badają różnorodność kulturową, tradycje, obyczaje, sztukę i literaturę, rozwijając jednocześnie umiejętności interkulturowego porozumiewania się i analizy. Studenci mają okazję zgłębić główne aspekty kultur Azji i Afryki, a także zrozumieć ich wpływ na dzisiejszy świat.

Studia euroazjatyckie – kierunek studiów
|

Studia euroazjatyckie – kierunek studiów

Studia euroazjatyckie skupiają się na badaniu i analizie obszaru euroazjatyckiego, który obejmuje Europę i Azję. Podczas tych studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii, kultury, polityki, gospodarki i stosunków międzynarodowych w regionie euroazjatyckim. Przedmioty mogą obejmować geopolitykę, historię Europy Wschodniej i Azji, języki regionu, ekonomię międzynarodową, dyplomację oraz stosunki międzynarodowe.

Kierunki humanistyczne
||

Kierunki humanistyczne

W przeciwieństwie do matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi. Grupa kierunków dotyczących człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa. Zamieściliśmy tu między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię, historię sztuki. Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji. Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów humanistycznych. Kształtują w…

Coaching – kierunek studiów
|

Coaching – kierunek studiów

Coaching to tak naprawdę uczenie uczenia się podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz realizowania wyznaczonych celów. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik, świeżo upieczony student i doświadczony trener, z długoletnim stażem. Nauka na kierunku coaching trwa trzy lata lub rok, w zależności od rodzaju wybranych studiów. Zapraszamy do lektury! 

Bioetyka – kierunek studiów
|

Bioetyka – kierunek studiów

Masz dyplom licencjata lub inżyniera? Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś wykorzystać dotychczasowe doświadczenie? Spróbuj swych sił na Bioetyce. Dla absolwentów pierwszego etapu edukacji akademickiej przygotowano dwie opcje kształcenia. Można studiować Bioetykę na studiach magisterskich lub doktoranckich. Niektóre uczelnie oferują także podyplomowe studia z Bioetyki. Nim wybierzesz to, co chcesz, sprawdź dobrze wszystkie oferty. Kwalifikacje odbywają się na tych samych zasadach. Nacisk kładzie się nie tylko na wiedzę, ale również na umiejętność zaprezentowania siebie.

Literaturoznawstwo – kierunek studiów
|

Literaturoznawstwo – kierunek studiów

Literaturoznawstwo to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zajmuje się badaniem literatury w szerokim kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Studenci literaturoznawstwa mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy o literaturze, analizy tekstów literackich oraz zrozumienia ich znaczenia dla społeczeństwa.

Analityka i kreatywność społeczna – kierunek studiów
||

Analityka i kreatywność społeczna – kierunek studiów

Co łączy socjologię, psychologię i filozofię? Oczywiście odpowiedź jest prosta, łączy je „analityka i kreatywność społeczna”. Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym pozwalający zdobyć gruntowną wiedzę ze wszystkich wyżej wymienionych dyscyplin naukowych oraz specjalistyczne umiejętności. Studentem analityki i kreatywności społecznej może zostać osoba legitymująca się wysokimi stopniami na świadectwie maturalnym, głównie z przedmiotów humanistycznych i języka obcego. Kandydaci na studia muszą zmierzyć się w konkursie świadectw.